การมาเยือนของมกุฎราชกุมารแห่งสยาม

VISIT OF THE PRINCE OF SIAM

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ดำ / เงียบ / ๒.๔๖ นาที

๒๔๔๔

อำนวยการสร้าง Mitchell & Kenyon

 

แม้จะมีหลักฐานว่ามีการถ่ายภาพยนตร์บันทึกพระราชกรณียกิจทั้งที่เป็นทางการและที่เป็นการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ อยู่พอสมควร แต่ปรากฏว่าเกือบจะไม่มีการค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เหล่านั้นหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเลย

 

หอภาพยนตร์เคยค้นพบและได้รับภาพยนตร์บันทึกเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เพียงม้วนเดียว นั่นคือภาพยนตร์บันทึกพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประทับบนพระเสลี่ยงคานหาม ในกระบวนเสด็จโดยพยุหยาตราสถลมารค ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ภาพยนตร์นี้มีความยาวเพียงไม่ถึง ๓๐ วินาที และผู้ถ่ายซึ่งเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ของ บริษัท ริชาร์ด เบอร์ตัน โฮล์ม สหรัฐอเมริกา ได้ถ่ายจากระยะค่อนข้างห่าง จึงเห็นพระพักตร์ไม่ถนัด

 

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ ได้สืบค้นหาภาพยนตร์บันทึกเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ในต่างประเทศ ได้พบว่ามีภาพยนตร์บันทึกภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ในสมัยที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประทับศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ ครั้งหนึ่งได้เสด็จไปยังท่าเรือเมืองนิวเฟอร์รี่ เพื่อเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการวิทยุ แต่ภาพยนตร์นี้ได้บันทึกภาพพระองค์ขณะประทับอยู่ท่ามกลางเจ้าหน้าที่และสุภาพบุรุษชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งบนเรือข้ามฟาก ตามด้วยภาพเสด็จพระดำเนินไปตามทางบนสะพาน ซึ่งทั้งหมดกินเวลาฉายราว ๒ นาที ๔๗ วินาที สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ ได้ติดต่อจัดซื้อสำเนาภาพดิจิทัลจากภาพยนตร์นี้เข้ามาประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ในโอกาสจัดงานฉลองโรงเรียนวชิราวุธ ๑๐๐ ปี และได้กรุณาบริจาคภาพยนตร์ดิจิทัลนี้แก่หอภาพยนตร์ด้วย

 

ภาพยนตร์นี้จึงมีค่าในฐานะตัวอย่างอันหาได้ยากยิ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เท่าที่มีเหลืออยู่ในโลก

 

หมายเหตุ

ข้อมูลปี พ.ศ. ของภาพยนตร์ที่ออกฉายก่อนการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ จะนับตามปฏิทินแบบเก่า (๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่)

มรดกภาพยนตร์ของชาติ

ดูทั้งหมด

แฟนฉัน

MY GIRLฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๐๐ นาที๓ ตุลาคม ๒๕๔๖บริษัทสร้าง จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส, ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ หับ โห้ หิ้น ฟิล์มผู้อำนวยการสร้าง...

อ่านรายละเอียด

มนต์รักทรานซิสเตอร์

MONRAK TRANSISTERฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๒๐ นาที๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่นผู้อำนวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพรผู้ประพันธ์ วัฒ...

อ่านรายละเอียด

ดอกฟ้าในมือมาร

MYSTRIOUS OBJECT AT NOONฟิล์ม ๓๕ มม. /ขาว-ดำ / เสียง / ๘๓ นาที๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ผู้อำนวยการสร้าง กฤติยา กวีวงศ์, ม.ล. มิ่งมงคล โสณกุลผู้กำกับ อภิชาติพงศ์ ว...

อ่านรายละเอียด

นางนาก

NANG NAKฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๐๐ นาที๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒บริษัทสร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ผู้อำนวยการสร้าง วิสูตร พูลวรลักษณ์ผู้กำกับ นนทรีย์ นิมิบุต...

อ่านรายละเอียด