เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

image

เนื่องในวาระที่ เปี๊ยกโปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ คนทำหนังชั้นครูของไทย จะมีอายุครบ 90 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ หอภาพยนตร์จึงได้เตรียมจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว โดยจะจัดฉายผลงานการกำกับภาพยนตร์ของเขาควบคู่กันไปตลอดช่วงเวลาของการจัดนิทรรศการ


KinoFest 2023

ครอบครัวหนังไทย เสน่ห์-ปรียา-ยอดสร้อย โกมารชุน

Theater of Dreams

ลานดารา ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ วรรณิศา ศรีวิเชียร

Metacinema หนังถ่ายหนัง

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME