เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

image

เนื่องในวาระที่ เปี๊ยกโปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ คนทำหนังชั้นครูของไทย จะมีอายุครบ 90 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ หอภาพยนตร์จึงได้เตรียมจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว โดยจะจัดฉายผลงานการกำกับภาพยนตร์ของเขาควบคู่กันไปตลอดช่วงเวลาของการจัดนิทรรศการ


The Visible Woman: Selected Works of Chantal Akerman

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

Media Dystopia

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME