Media Dystopia

image

นิยามของคำว่า “สื่อ” หรือ “สื่อสารมวลชน” ถูกปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกขณะ จากสื่อในขนบเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ขยับขยายมาเป็น “สื่อใหม่” และ “สื่อสังคมออนไลน์” แต่ไม่ว่าจะมีวิวัฒนาการไปอย่างไร ด้านมืดของการใช้สื่อเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ยังคงเป็นประเด็นถกเถียง ควบคู่ไปกับความพยายามสร้าง Media Literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้รับสารไม่ตกหลุมพรางของข้อมูลและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 


ท่ามกลางปัญหาอันซับซ้อนและแหลมคมมากขึ้นทุกที  ในเดือนมีนาคมนี้ หอภาพยนตร์ได้จัดโปรแกรม Media Dystopia เพื่อพาไปสำรวจภาพยนตร์ที่สอดแทรกให้เห็นถึงอิทธิพลด้านลบของสื่อและข้อมูลข่าวสาร เริ่มต้นจากยุคสงครามเย็นซึ่งใช้สื่อเป็นอาวุธหลัก ทั้ง คำสั่งคำสาป (2497) งานโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ ที่แสดงภาพการป้อนข้อมูลเพื่อยุยงปลุกปั่น ผ่านรูปปั้นของบุคคลผู้น่าเลื่อมใส และ ไผ่แดง (2522) หนังจากนิยายเกี่ยวกับชาวบ้านซึ่งถูกครอบงำความคิดทางการเมืองจนแตกแยกออกเป็นสองฝ่าย


จากเรื่องการเมืองไปสู่สังคมและปัจเจกบุคคล ในโปรแกรมนี้มี กาม (2521) ที่นำเสนอภาพของนักหนังสือพิมพ์ผู้จงใจใช้ข้อเขียนทำลายชื่อเสียงเพื่อนมนุษย์ วิดีโอคลิป (2550) ซึ่งพูดถึงปัญหาคลิปหลุดในยุคสมัยที่ภัยอินเทอร์เน็ตเริ่มปะทุ #อวสานโลกสวย (2559) หนังว่าด้วยพฤติกรรมในโซเชียลออนไลน์ของวัยรุ่นที่ย้อนมาทิ่มแทงตัวเองและนำไปสู่อาชญากรรม และ แอน Faces of Anne (2565) ผลงานร่วมสมัยที่เล่นกับประเด็นของสื่อยุคใหม่ซึ่งทั้งสร้างและพร่าเลือนตัวตนของผู้คนไปได้พร้อม ๆ กัน


นอกจากหนังไทยยังมีหนังสารคดีต่างประเทศเข้มข้นอีกสองเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Citizenfour (2557) เจ้าของรางวัลออสการ์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ผู้เปิดโปงการสอดแนมประชาชนในโลกอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลสหรัฐฯ และ The Social Dilemma (2563) สารคดีตีแผ่ด้านมืดของสื่อสังคมออนไลน์จาก Netflix ที่จะฉายพร้อมกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาหลังชมในวันที่ 18 มีนาคมนี้#อวสานโลกสวย

โรงศาลาศีนิมา

21 มีนาคม 2566

Media Dystopia
แอน Faces of Anne

โรงศาลาศีนิมา

21 มีนาคม 2566

Media Dystopia
Citizenfour

โรงศาลาศีนิมา

24 มีนาคม 2566

Media Dystopia
คำสั่งคำสาป (ฉบับ 2494)

โรงศาลาศีนิมา

24 มีนาคม 2566

Media Dystopia
วิดีโอคลิป

โรงช้างแดง

29 มีนาคม 2566

Media Dystopia
ไผ่แดง

โรงช้างแดง

29 มีนาคม 2566

Media Dystopia
โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME