ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ปี...

ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่  29 พฤศจิกายน  2562  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภา...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนวิ...

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น หอภาพยน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านภาพย...

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้นหอภาพยนตร์...

อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิท...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อ 5 โครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2565 โดยแบ่งเป็นทุนละ 50,00...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกทุนสนับสนุนวิ...

ตามที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566...

อ่านรายละเอียด
โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0 2482 2013-15 ต่อ 1308 หรือ 086-386-3313 (สถาบันหนังไทย)

faschoolcinema@fapot.or.th

www.facebook.com/thaicinemaschool