มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมมือกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ในหัวข้อ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในด้านต่าง ๆ โดยครั้งนี้จัดแสดงที่ชั้น 5 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture

นิทรรศการลานไปดวงจันทร์

นิทรรศการภาพค้างติดตา: Persistence of vision

นิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว