ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน