ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน

เชิด ทรงศรี

แหล่งค้นคว้าเฉพาะด้านภาพยนตร์ ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความวิทยานิพนธ์ เอกสารข้อมูลทางวิชาการ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถเรียกดูภาพเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นภาพยนตร์ข่าว สารคดี และภาพยนตร์ไทยเรื่องต่างๆ ที่หอภาพยนตร์ได้รวบรวมไว้นับหมื่นรายการในระบบ VOD

เวลาทำการของห้องสมุด : วันอังคาร-อาทิตย์

20 ตุลาคม 2564

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี แหล่งค้นคว้าทางด้านภาพยนตร์ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วาร...

อ่านรายละเอียด

ขอใช้บริการภาพยนตร์

4 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่มีความประสงค์จะทำสำเนาภาพยนตร์ที่อยู่ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในการขอทำส...

อ่านรายละเอียด

ขอใช้บริการสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์

18 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่มีความประสงค์จะทำสำเนาสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์  ที่อยู่ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้1. กรอกแบบฟอร...

อ่านรายละเอียด

สืบค้นหนังสือ

22 พฤศจิกายน 2564

ท่านสามารถสืบคืนหนังสือภายในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี (ระบบชั่วคราว) ได้ที่ <<คลิก>>

อ่านรายละเอียด