ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ 7

2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 กิจกรรม

“เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย (The Silent Film Festival in Thailand)” จะกลับมาสร้างความรื่นรมย์ด้วยหนังเงียบคลาสสิกจากหลากหลายชาติ ประกอบการเล่นดนตรี...

อ่านรายละเอียด

เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านภาพยนต...

1 มิ.ย. 66 ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย, บทความวิชาการด้านภาพยนตร์ หรือ การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ เพื่อร่วมนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องก...

อ่านรายละเอียด