หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเรา

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
02 482 2013-15 ต่อ 2605
02 482 2015
thaifilmarchive@fapot.org
รถประจำทางปรับอากาศ
สาย 515,Y70E,547

ติดต่อเรา

กรุณาระบุข้อมูลที่ต้องการติดต่อ

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-14 ต่อ 104
อีเมล library@fapot.org
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา
วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-14 ต่อ 133
อีเมล museum@fapot.org
หน่วยกู้หนัง
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-14 ต่อ 120 และต่อ 110
อีเมล์ acquisition@fapot.org
ร้านค้าของที่ระลึก
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-14 ต่อ 133
อีเมล shop@fapot.org
งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
02-482-2013-14 ต่อ 108
อีเมล procurement@fapot.org
งานสารบรรณ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
02-482-2013-14 ต่อ 113
อีเมล saraban@fapot.org
การเงิน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
02-482-2013-14 ต่อ 105
ติดต่อเยี่ยมชมหมู่คณะ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-14 ต่อ 111
อีเมล thaifilmarchive@fapot.org
โรงหนังโรงเรียน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-14 ต่อ 110
อีเมล schoolcinema@fapot.org