หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเรา

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
รถประจำทางปรับอากาศ
สาย 515

ติดต่อเรา

กรุณาระบุข้อมูลที่ต้องการติดต่อ

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวหอภาพยนตร์
วันอังคาร-วันอาทิตย์ 9.30 น. - 17.30 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 0, 3106
อีเมล filmarchivethailand@fapot.or.th
ติดต่อรับส่งเอกสารสำนักงาน งานสารบรรณ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 2602, 2616
อีเมล saraban@fapot.or.th
บริจาคฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-15 ต่อ 2101
อีเมล acquisition@fapot.or.th
สั่งซื้อสินค้าของที่ระลึกหอภาพยนตร์
วันอังคาร-วันอาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1103
อีเมล www.facebook.com/mayapanich
ติดต่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1305
อีเมล thaifilmmuseum@gmail.com
โรงหนังโรงเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1308
อีเมล faschoolcinema@gmail.com
ติดต่อขอฝึกงาน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร
อีเมล
ห้องสมุดและโสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี
วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1405-1406
อีเมล
สมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1305
อีเมล filmarchivethailand@fapot.or.th
ขอใช้สถานที่ถ่ายทำรายการ
วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1305
อีเมล filmarchivethailand@fapot.or.th
ขอทำสำเนาภาพยนตร์
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร
อีเมล
ขอใช้ภาพยนตร์สำหรับจัดฉาย
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร
อีเมล
การขอใช้บริการสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร
อีเมล
ช่องทางร้องเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 2608
อีเมล filmarchivethailand@fapot.or.th
ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 2608
อีเมล sasikorn_l@fapot.or.th