หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รอบฉาย

 

13:00 น.
วันศุกร์
24 กันยายน 2564

งดฉายภาพยนตร์

-

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้


ประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของดจัดฉายภาพยนตร์ในช่วงภาวะการระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามชมภาพยนตร์ในช่อง Youtube หอภา......

อ่านรายละเอียด
Husband & Wife สามี ภรรยา และแรงปรารถนา

กรุงเทพ ฯ ที่เคลื่อนไหว

เงาสงครามเย็น

ผลงาน นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล วาสนา พูนผล

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

ทึ่ง! หนังโลก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก