หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

โปรแกรม

 


KinoFest 2023
ครอบครัวหนังไทย เสน่ห์-ปรียา-ยอดสร้อย โกมารชุน
Theater of Dreams
ลานดารา ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ วรรณิศา ศรีวิเชียร
Metacinema หนังถ่ายหนัง
สมบัติ เมทะนี ReMASTER
ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME