หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

โปรแกรม

 


รำลึก ปิยะ ตระกูลราษฎร์
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2565
สมบัติ เมทะนี ReMASTER
ลานดารา รัชวิน วงศ์วิริยะ
รำลึก เด่น ดอกประดู่
โปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC
เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18
ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME