Gomen

โรงช้างแดง

14 สิงหาคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Plácido

โรงช้างแดง

14 สิงหาคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Atlas

โรงช้างแดง

17 สิงหาคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Adults in the Room

โรงช้างแดง

17 สิงหาคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Adults in the Room

โรงช้างแดง

21 สิงหาคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Hoze Naghashi (The Painting Pool)

โรงช้างแดง

23 สิงหาคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Gomen

โรงช้างแดง

23 สิงหาคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Plácido

โรงช้างแดง

31 สิงหาคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Law and Disorder กฎหมายกับความยุติธรรม?

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส

ทึ่ง! หนังโลก