ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ 

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน