ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค(งานอาคารและสถานที่) จำนวน ๑ อัตรา

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน