ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานและกำหนดวัน เวลา ในการรายงานตัว ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดนิทรรศการ-Exhibition Designer)

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ บัดนี้การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดังต่อไปนี้ 

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน