ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

Colombian Panorama

Colombian Short Films: Program 1

โรงศาลาศีนิมา

4 มีนาคม 2565

Colombian Panorama
Adiós entusiasmo (So Long Enthusiasm)

โรงศาลาศีนิมา

4 มีนาคม 2565

Colombian Panorama
La Sirga (The Towrope)

โรงศาลาศีนิมา

5 มีนาคม 2565

Colombian Panorama
Rodrigo D: No futuro (Rodrigo D: No Future)

โรงศาลาศีนิมา

5 มีนาคม 2565

Colombian Panorama
Colombian Short Films: Program 2

โรงศาลาศีนิมา

6 มีนาคม 2565

Colombian Panorama
Días extraños (Strange Days)

โรงศาลาศีนิมา

6 มีนาคม 2565

Colombian Panorama