ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture

Ennio: The Maestro

โรงศาลาศีนิมา

27 พฤษภาคม 2565

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture
La strada (The Road)

โรงศาลาศีนิมา

5 มิถุนายน 2565

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture
Accattone

โรงศาลาศีนิมา

12 มิถุนายน 2565

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture
Fuocoammare (Fire at Sea)

โรงศาลาศีนิมา

19 มิถุนายน 2565

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture