ภาพยนตร์สนทนา 100 ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง

16 มิถุนายน 2565

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

invalid

2565

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 0 นาที

ภาษา -


เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง หน่วยงานภาพยนตร์ของรัฐแห่งแรกในสยามและนับเป็นแห่งแรกแห่งหนึ่งในโลก หอภาพยนตร์จึงนำบางส่วนของภาพยนตร์ในกรุนี้มาจัดฉายให้ชม บนจอใหญ่ โดยเกือบทั้งหมดเป็นฝีมือการถ่ายของ หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) ช่างถ่ายหนังมือเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทั้งผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ทั้ง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2469, การเสด็จเลียบเมืองเหนือของรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2470 และสารคดี ชมสยาม พ.ศ. 2473  รวมทั้งงานที่หาดูยาก เช่น ภาพ ร.7 เสด็จตรวจโรงงานไฟฟ้ามักกะสัน, งานภูเขาทองและงานแข่งเรือวัดนางชี และอื่น ๆ อีกมากมาย 


พร้อมสนทนากับ โดม สุขวงศ์, ศรัณย์ ทองปาน และ ชลิดา เอื้อบำรุงจิต  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 วันคล้ายวันเกิดของหลวงกลการเจนจิต  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Wheel of Fortune and Fantasy

15 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

มหัศจรรย์แห่งรัก

15 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ลานดารา สดใส พันธุมโกมล

1 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

กังวานไพร

18 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา