ภาพยนตร์สนทนา 100 ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง

16 มิถุนายน 2565

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

invalid

2565

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 0 นาที

ภาษา -


เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง หน่วยงานภาพยนตร์ของรัฐแห่งแรกในสยามและนับเป็นแห่งแรกแห่งหนึ่งในโลก หอภาพยนตร์จึงนำบางส่วนของภาพยนตร์ในกรุนี้มาจัดฉายให้ชม บนจอใหญ่ โดยเกือบทั้งหมดเป็นฝีมือการถ่ายของ หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) ช่างถ่ายหนังมือเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทั้งผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ทั้ง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2469, การเสด็จเลียบเมืองเหนือของรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2470 และสารคดี ชมสยาม พ.ศ. 2473  รวมทั้งงานที่หาดูยาก เช่น ภาพ ร.7 เสด็จตรวจโรงงานไฟฟ้ามักกะสัน, งานภูเขาทองและงานแข่งเรือวัดนางชี และอื่น ๆ อีกมากมาย 


พร้อมสนทนากับ โดม สุขวงศ์, ศรัณย์ ทองปาน และ ชลิดา เอื้อบำรุงจิต  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 วันคล้ายวันเกิดของหลวงกลการเจนจิต  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

100 ปี นางสาวสุวรรณ: ภาพยนตร์สนทนา

23 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Come With Me to the Cinema - The Gregors (Komm mit mir in das Cinema - Die Gregors)

10 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ปมไหม (ฉบับตัดต่อใหม่) : ภาพยนตร์สโมสร

26 มีนาคม 2566

เวลา 12:00 น.

โรงศาลาศีนิมา