Thamp (The Circus Tent)

5 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC

2521

กำกับโดย Aravindan Govindan

สนับสนุนโดย Film Heritage Foundation

นำแสดงโดย Nedumudi Venu, Jalaja, V. K. Sreeraman, Bharath Gopi

ความยาว 129 นาที

ภาษา มาลายาลัม คำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ


ภาพยนตร์เชิงกวีนิพนธ์ที่สำรวจความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนของมนุษย์ สะท้อนผ่านเรื่องราวของคนชายขอบที่ไร้หลักปักฐาน เมื่อคณะละครสัตว์ได้เวียนมาจัดแสดง ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดยผู้กำกับใช้รูปแบบการถ่ายทำเน้นความสมจริง เฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของชาวบ้านที่สนุกสนานอยู่กับคณะละครสัตว์ เพื่อถ่ายทอดให้เห็นสภาวะอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์อย่างลึกซึ้งและละเอียดลออ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0  ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Itim (The Rites of May)

5 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา