ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

โปรแกรมภาพยนตร์ประถมตอนปลาย

พ่อมดแห่งเมืองออซ (The Wizard of Oz)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์ประถมตอนปลาย
อี.ที. เพื่อนรัก (E.T. The Extra-Terrestrial)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์ประถมตอนปลาย