สาวป่าตอง

โรงช้างแดง

21 พฤษภาคม 2567

สายใต้
ที่ว่างระหว่างสมุทร

โรงช้างแดง

21 พฤษภาคม 2567

สายใต้
โอเค เบตง

โรงช้างแดง

23 พฤษภาคม 2567

สายใต้
มหาลัยวัวชน

โรงช้างแดง

23 พฤษภาคม 2567

สายใต้
มหาสมุทรและสุสาน

โรงศาลาศีนิมา

25 พฤษภาคม 2567

สายใต้
สาวป่าตอง

โรงศาลาศีนิมา

25 พฤษภาคม 2567

สายใต้
รักนะ ซุปซุป

โรงศาลาศีนิมา

26 พฤษภาคม 2567

สายใต้
ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

True Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME