ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

Hommage à Chris Marker

โรงศาลาศีนิมา

23 ธันวาคม 2564

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25
Short Film Night: Goethe Experimental Film Workshop

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

24 ธันวาคม 2564

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25