Short Film Night: Goethe Experimental Film Workshop

24 ธันวาคม 2564

เวลา 18:00 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

2540

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

นำแสดงโดย -

ความยาว 172 นาที

ภาษา คำบรรยายภาษาอังกฤษ


ศุกร์ที่ 24 ธันวาคมนี้ มารับลมหนาวกับงานฉายหนังทดลองกลางแปลงในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 กับโปรแกรม Short Film Night: Goethe Experimental Film Workshop  พบกับภาพยนตร์ทดลองจากการเวิร์กช็อปของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยในยุค 90 ที่ได้ออกมาเป็นผลงานที่ผลิตจากฟิล์ม 16 มม. 2 รุ่น รวมแล้ว 11 เรื่อง ที่ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของวงการภาพยนตร์ทดลองในประเทศไทย 


เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี 2534  ช่วงที่กระแสของภาพยนตร์ทดลองกำลังได้รับความสนใจจากคนดูและคนทำหนังในเมืองไทย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้ร่วมกับหอภาพยนตร์แห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพยนตร์ทดลองขึ้น โดยได้เชิญ คริสตอฟ ยาเนตช์โก นักสร้างภาพยนตร์ทดลองจากเยอรมนี มาเป็นวิทยากร 


การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า (ที่ตั้งเดิมของหอภาพยนตร์ในปัจจุบัน) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2534 – มกราคม 2535 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 32 คน เช่น พิมพกา โตวิระ, มานิต ศรีวานิชภูมิ, ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ, คมภิญญ์ เข็มกำเนิด, เกษมสันต์ พรหมสุภา, ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ ฯลฯ  แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทดลองถ่ายทำด้วยฟิล์มขนาด 16 มม. กลุ่มละ 1 เรื่อง  ผลงานทั้ง 8 เรื่องนี้ได้จัดฉายครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2535


ผลจากความสำเร็จในครั้งแรก สถาบันเกอเธ่จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพยนตร์ทดลองครั้งที่ 2 ขึ้น ในช่วงปลายปี 2537  โดยนอกจาก คริสตอฟ ยาเนตช์โก การอบรมครั้งที่ 2 นี้ ยังมี โวล์ฟกัง วิดเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบันทึกเสียงในภาพยนตร์มาร่วมด้วย เนื่องจากได้เพิ่มเนื้อหาว่าด้วยการอัดเสียงขณะถ่ายทำ 


ผู้เข้าอบรมครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่เคยอบรมในครั้งแรก อีกครึ่งหนึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาใหม่ รวม 30 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อผลิตผลงานจากฟิล์ม 16 มม.  3 เรื่องที่มีขนาดยาวกว่าครั้งแรก และมีเป้าหมายคือ การผสมผสานระหว่างภาพยนตร์เรื่อง ภาพยนตร์สารคดี และภาพยนตร์ทดลอง การอบรมสิ้นสุดในปี 2538 และต่อมา ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ได้จัดฉายที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ในเดือนมกราคม 2540


ปัจจุบัน ฟิล์ม 16 มม. ของภาพยนตร์ทั้ง 11 เรื่องได้รับการอนุรักษ์อยู่ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งหอภาพยนตร์ได้นำมาสแกนภาพ และเตรียมจัดฉายให้ชมในรูปแบบกลางแปลงที่ลานโดม สุขวงศ์ ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


🎬Short Film Night: Goethe Experimental Film Workshop (Outdoor Screening) 

Total Duration: 172 minutes
ภาณายักษา 

1992 / 9:40 min

Filmmakers: เกษมสันต์ พรหมสุภา, ชวลิต สัทธรรมสกุล, หยงฮ้ง แซ่เตียว, ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ 

Synopsis: เมื่อระฆังตี สัญญาณภาพและเสียง “สวดภาณยักษ์” (สมัยสุโขทัย) แผ่ไปทั่วแผ่นดิน บางคนก็มีทางพ้นทุกข์ของตัวเอง… 

----------------------
ดินแดนแห่งเสียงหัวเราะ 

1992 / 14.30  min

Filmmakers: มานิต ศรีวานิชภูมิ, ยุทธศักดิ์ จุมพลเสถียร, ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ, คมภิญญ์ เข็มกำเนิด 

Synopsis: ภาพในความคิดคำนึงของหญิงสาว ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ดิ้นรน เพื่อไขว่คว้าหาเสรีภาพประชาธิปไตย

----------------------
Under Taboo 

1992 / 10 min

Filmmakers: เจิดศักดิ์ พูลทรัพย์, พิมพกา โตวิระ, ศิริวรรณ โพธิ์ไทย, ศศิวิมล ช่วยยรรยง 

Synopsis: มันเป็นความพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่ติ้นเขินที่สุดของมนุษย์ ทว่ามันก็เป็นความยากยิ่งสำหรับพวกเราที่จะเอื้อนเอ่ยเป็นวาจาได้

----------------------
พันชาติ 

Thailand

1992 / 7 min

Filmmakers: นิดา กาญจนเวชกุล, ชัยวัฒน์ โล่โชตินันท์, มานะ เสือเล็ก, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, สุรชัย จิระเจริญวงศ์ษา 

Synopsis: เงินตรา ศรัทธา ความขัดแย้งของสังคมเมืองและความตาย เป็นสิ่งที่พบเห็นเสมอในเมืองใหญ่ๆ แทบทุกแห่งในโลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง “ศิวิไลซ์” ไปเสียแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อความคิดและจิตใจของคนเมืองไม่มากก็น้อย ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงสะท้อนความคิดอันสับสนของชายหนุ่มคนหนึ่งในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

----------------------
โธ่เอ๋ย...ฝรั่ง

Thailand

1992 / 11 min

Filmmakers: วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, ทิพวรรณ อ่อนศรี, กิตติพงษ์ มงคล, ปริญดา อ่อนฤทธิ์ 

Synopsis: มุมมองที่คาดว่าจะเป็นฝรั่งไร้จุดหมาย ที่มาเที่ยวเมืองไทยอย่างฉาบฉวย

----------------------
City Dog   

1992 / 8.30 min

Filmmakers:  โกศล ตรงต่อศักดิ์, เสถียร ปรีดาสา, ชวลิต โพธิศรี, อำนวย มั่งมีศรี 

Synopsis: เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องเจอกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่อาจหลีกหนีไปได้ และต้องทนอยู่ มีสภาพไม่ต่างไปจากหมาตัวหนึ่ง

----------------------
บุญทิ้ง 

1992 / 13 min

Filmmakers:  ฮาเมอร์ ชาลวาลา, สายพิณ กุลกนกวรรณ, อรวรรณ โอวาทสาร 

Synopsis: เรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ต้องการมองเห็นความคิดของผู้อื่น

----------------------
ฟิล์มบำบัด 

1992 / 8.40 min

Filmmakers:  สมชาติ บางแจ้ง, สุนทร มีศรี, ประชา สุวีรานนท์, นิมิต พิพิธกุล 

Synopsis: เรื่องของชายคนหนึ่งที่มีความแปลกแยกต่อสังคมและต้องการจะค้นหาบางสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้

----------------------
อุกกาบาต 

1997 / 23:20 min

Filmmakers: มานิต ศรีวานิชภูมิ (ผู้กำกับ), กานต์ บุญเบาวลักษณ์, เข็มทอง โมราษฏร์, นิมิตร พิพิธกุล, อรวรรณ โอวาทสาร, สงวนศรี ตรีเทพประติมา, สิทธิพงษ์ กองทอง, ทรงชัย เตชะวลิตพงษ์, วันชัย คุณวราดิศัย, วิวัฒน์ กฤษณาเวศน์, ยุทธศักดิ์ จุมพลเสถียร 

Synopsis:  เรื่องราวของหญิงชราที่พบอุกกาบาตในหมู่บ้านที่เธออยู่ 

----------------------
แม่นาค 

1997 / 35 min

Filmmakers: พิมพกา โตวิระ (ผู้กำกับ), เกษมสันต์ พรหมสุภา, ชัย คงศิลาวัฒน์, กิตติพงษ์ มงคล, เมธา นาเจริญกุล, ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ, ชวธี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, โกศล ตรงต่อศักดิ์, วนิดา อยู่ประพัฒน์  

Synopsis: การตีความตำนานแม่นาคในมุมมองใหม่

----------------------
เมีย


1997 / 30 min

Filmmakers:  ฮาเมอร์ ซาลวาลา (ผู้กำกับ) กันยารัตน์ โชติช่วงสถาพร, ชาคริต สนั่นพร้อม, ณัฐพล ชัยชนะ, ปกรณ์ วิภาตะวัต, พิสิฐ พูลสมบัติ, ลัลธริมา หลงเจริญ, ศศิวิมล ช่วงยรรยง, สายพิณ กุลกนกวรรณ, อาทิตย์ อัสสรัตน์  

Synopsis:  ภาพยนตร์เรื่อง เมีย นำเสนอคำนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน, การแสวงหาความรัก, ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน, ความรับผิดชอบ, เซ็กซ์ และ อำนาจ ระหว่างคู่รัก ในภาพยนตร์ ตัวละคร “เมีย” สงสัยว่า “สามี” ของตัวเองกำลังมีชู้ แต่ในไม่ช้า เธอกลับพบว่าเขากำลังมีความสัมพันธ์อยู่กับผู้ชายอีกคนต่างหาก

----------------------

เนื่องจากเป็นการจัดฉายภาพยนตร์ในรูปแบบกลางแจ้ง กรุณาสำรองที่นั่งกรุณา>> https://fapot.or.th/main/news/841
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0 ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 15 นาทีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Short 25 Awarded Film Screening : Program 4

1 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

Short 25 Awarded Film Screening : Program 3

1 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

Short 25 Awarded Film Screening : Program 2

31 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

Short 25 Awarded Film Screening : Program 1

31 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้