ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema

ไอ้ผาง ร.ฟ.ท.

โรงช้างแดง

1 กันยายน 2565

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema
Train Kyiv-War

โรงศาลาศีนิมา

4 กันยายน 2565

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema
หมอนรถไฟ

โรงศาลาศีนิมา

4 กันยายน 2565

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema
Hytti nro 6 (Compartment No. 6)

โรงศาลาศีนิมา

9 กันยายน 2565

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema
หมอนรถไฟ

โรงศาลาศีนิมา

14 กันยายน 2565

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema
Hytti nro 6 (Compartment No. 6)

โรงศาลาศีนิมา

18 กันยายน 2565

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema
ไอ้ผาง ร.ฟ.ท.

โรงช้างแดง

22 กันยายน 2565

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema