ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

ตะวันหลั่งเลือด

โรงศาลาศีนิมา

1 มกราคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
ตะวันหลั่งเลือด

โรงศาลาศีนิมา

13 มกราคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
มหาหิน

โรงช้างแดง

16 กุมภาพันธ์ 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
มหาหิน

โรงศาลาศีนิมา

25 กุมภาพันธ์ 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
ข้ามากับพระ

โรงศาลาศีนิมา

11 มีนาคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
ข้ามากับพระ

โรงศาลาศีนิมา

16 มีนาคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
นักเลงเทวดา

โรงศาลาศีนิมา

8 เมษายน 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
นักเลงเทวดา

โรงศาลาศีนิมา

27 เมษายน 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
หาดใหญ่ใจสู้

โรงศาลาศีนิมา

18 พฤษภาคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
หาดใหญ่ใจสู้

โรงศาลาศีนิมา

27 พฤษภาคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
เจ้าลอย

โรงศาลาศีนิมา

18 กรกฎาคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
เจ้าลอย

โรงศาลาศีนิมา

28 กรกฎาคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
ศึกบางระจัน

โรงศาลาศีนิมา

20 สิงหาคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER
ศึกบางระจัน

โรงศาลาศีนิมา

30 สิงหาคม 2566

สมบัติ เมทะนี ReMASTER