สมบัติ เมทะนี ReMASTER

image

โปรแกรมพิเศษที่คัดสรรผลงานการแสดงของ สมบัติ เมทะนี ซึ่งสแกนภาพใหม่จากฟิล์มในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ มาจัดฉายเดือนละ 1 เรื่อง ให้ผู้ชมได้ร่วมรำลึกถึงพระเอกตลอดกาลผู้จากไป 


Coming of Daze วันผันผ่านของวัยว้าวุ่น

สุวัฒน์ วรดิลก (รพีพร) : หนึ่งศตวรรษ สามศิลปินจากเวทีละครถึงโลกหนังไทย

ชาลี อินทรวิจิตร : หนึ่งศตวรรษ สามศิลปินจากเวทีละครถึงโลกหนังไทย

สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ : หนึ่งศตวรรษ สามศิลปินจากเวทีละครถึงโลกหนังไทย

Movies to GO - Border Crossings in Hong Kong Cinema - Thailand

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

KinoFest 2023

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME