สมบัติ เมทะนี ReMASTER

image

โปรแกรมพิเศษที่คัดสรรผลงานการแสดงของ สมบัติ เมทะนี ซึ่งสแกนภาพใหม่จากฟิล์มในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ มาจัดฉายเดือนละ 1 เรื่อง ให้ผู้ชมได้ร่วมรำลึกถึงพระเอกตลอดกาลผู้จากไป 


Thai Queer Cinema Odyssey การเดินทางของหนังเควียร์ไทย

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ 7

50 ปี ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น

The Visible Woman: Selected Works of Chantal Akerman

รำลึก ทม วิศวชาติ

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

Media Dystopia

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME