โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนกันยายน 2563

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

มหัศจรรย์แห่งรัก

1 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

My Best Friend’s Wedding

1 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Pilkarski poker (Soccer Poker)

2 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หมอเจ็บ

2 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

CC-J แสบฟ้าแลบ

3 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Speed

3 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

รักที่ขอนแก่น

4 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

Le mépris (Contempt)

4 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Flatliners

5 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

เกิดอีกทีต้องมีเธอ

5 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Solo Sunny

6 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Pilkarski poker (Soccer Poker)

6 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

บ้านผีปอบ

8 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

หมอซ้ง

9 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

รักใคร่

12 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

My Sons

12 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44

13 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Little Women

13 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

My Best Friend’s Wedding

15 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

มหัศจรรย์แห่งรัก

15 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Le mépris (Contempt)

16 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

นวลฉวี

16 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

Romeo + Juliet

17 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

อันดากับฟ้าใส

17 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

บ้านผีปอบ

18 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

รักที่ขอนแก่น

18 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

The Graduate

19 กันยายน 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

อันดากับฟ้าใส

20 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Romeo + Juliet

20 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Solo Sunny

22 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Júlia ist

22 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Speed

23 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

CC-J แสบฟ้าแลบ

23 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

My Sons

24 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

รักใคร่

24 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

เกิดอีกทีต้องมีเธอ

25 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Flatliners

25 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

The Graduate

27 กันยายน 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

Little Women

29 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44

29 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

Júlia ist

30 กันยายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

แพรดำ

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

ภาพยนตร์สนทนา : คำสั่งคำสาป

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

ดูหนังคลาสสิก

ทึ่ง! หนังโลก