โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนตุลาคม 2564

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

หมอเจ็บ

1 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

หมอซ้ง

1 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

Persona non grata

2 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Chambre 212 (On a Magical Night)

2 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เขาชื่อกานต์

3 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

Nirgendwo in Afrika (Nowhere in Africa)

3 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

แพรดำ

4 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

แพรดำ

นวลฉวี

6 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

A Boy's Summer in 1945

7 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เขาชื่อกานต์

7 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

สมิงบ้านไร่ (พากย์สด)

8 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

อินทรีทอง

8 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

Silencio en la nieve (Frozen Silence)

9 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Persona non grata

9 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

แสนรัก (พากย์สด)

10 ตุลาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

Gandhi

11 ตุลาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

ทรชนคนสวย

13 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

แพรดำ

13 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

แพรดำ

Chambre 212 (On a Magical Night)

14 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

แพรดำ

14 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

แพรดำ

จ้าวอินทรี

15 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

แพรดำ

15 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

แพรดำ

จอมโจรมเหศวร

16 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

แพรดำ

16 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

แพรดำ

อินทรีทอง

18 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

แพรดำ

18 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

แพรดำ

ชุมทางหาดใหญ่

20 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

อวสานอินทรีแดง

20 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

จ้าวอินทรี

21 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

7 พระกาฬ

21 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

Nirgendwo in Afrika (Nowhere in Africa)

22 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ทรชนเดนตาย

22 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

อัศวินดาบกายสิทธิ์

23 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

เพชรตัดเพชร

23 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

Gandhi

24 ตุลาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

Silencio en la nieve (Frozen Silence)

25 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

A Boy's Summer in 1945

25 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ชุมทางหาดใหญ่

28 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

ทรชนเดนตาย

28 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

เพชรตัดเพชร

29 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

7 พระกาฬ

29 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

ทรชนคนสวย

30 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

อวสานอินทรีแดง

30 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

อัศวินดาบกายสิทธิ์

31 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

จอมโจรมเหศวร

31 ตุลาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies