โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

หนังสั้นมาราธอน 1

1 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 2

2 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 3

2 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

Der Traumhafte Weg (The Dreamed Path)

3 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

El Verdugo (The Executioner)

3 พฤศจิกายน 2562

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 4

4 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 5

5 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 6

6 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 7

7 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

Iluminacja (The Illumination)

8 พฤศจิกายน 2562

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 8

9 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 9

9 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 10

10 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 11

10 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 12

11 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 13

12 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

River of Fireflies (ฟิล์ม 16 มม.)

13 พฤศจิกายน 2562

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 14

14 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 15

15 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

Film is Her Notebook (ฟิล์ม 16 มม.)

16 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรม Film is Her Notebook

หนังสั้นมาราธอน 16

17 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 17

17 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 18

18 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 19

19 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 20

20 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

Balada da Praia dos Cães (Ballad of Dog Beach)

21 พฤศจิกายน 2562

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 21

22 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 22

23 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 23

23 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 24

24 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 25

24 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 26

25 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

L'homme de Rio (That Man from Rio)

26 พฤศจิกายน 2562

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 27

27 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 28

28 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 29

29 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 30

30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 31

30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

Systemsprenger (System Crasher)

1 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

L'Argent

1 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Nacidas para sufrir (Born to Suffer)

3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 1

3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Hallucination + ฝากไว้..ในกายเธอ

4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 2

4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Czlowiek z marmuru (Man of Marble)

5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 3

5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:45 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 4

6 พฤศจิกายน 2563

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 5

6 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

เหมือนเคย Always + ที่รัก Eternity

7 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 6

7 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

En el ombligo del cielo (In the Middle of Heaven)

8 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Nacidas para sufrir (Born to Suffer)

8 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 7

10 พฤศจิกายน 2563

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 8

10 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 8 1/2

11 พฤศจิกายน 2563

เวลา 12:00 น.

โรงช้างแดง

หนังสั้นมาราธอน 24

When the Rain Lifts

11 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 9

11 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

เหมือนเคย Always + ที่รัก Eternity

12 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 10

12 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

L'Argent

13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 11

13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

The Bad Sleep Well

14 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

Swimming Pool + นคร-สวรรค์ Nakorn-Sawan

15 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 12

15 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Czlowiek z marmuru (Man of Marble)

17 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 13

17 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:45 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Hallucination + ฝากไว้..ในกายเธอ

18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 14

18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 15

19 พฤศจิกายน 2563

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 16

19 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 17

20 พฤศจิกายน 2563

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 18

20 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

ชิงช้าสวรรค์ Ferris Wheel + กระเบนราหู Manta Ray

21 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 19

21 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

The Bad Sleep Well

22 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

Systemsprenger (System Crasher)

24 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 20

24 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Swimming Pool + นคร-สวรรค์ Nakorn-Sawan

25 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 21

25 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

When the Rain Lifts

26 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 22

26 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

ชิงช้าสวรรค์ Ferris Wheel + กระเบนราหู Manta Ray

27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 23

27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 24

29 พฤศจิกายน 2563

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 25

29 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 24

ทึ่ง! หนังโลก

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16