My People My Devotion

5 พฤศจิกายน 2565

เวลา 12:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16

2565

กำกับโดย Ren Jie

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย

นำแสดงโดย -

ความยาว 85 นาที

ภาษา จีนกลาง คำบรรยายภาษาไทย


ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเรื่องราวการทำหน้าที่บรรเทาความยากจนในหมู่บ้านชนบททั่วประเทศของเลขาธิการคณะกรรมการหมู่บ้านคนแรก ซึ่งบอกเล่าประสบการณ์อันน่าประทับใจในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และแสดงให้เห็นถึงการอุทิศชีวิตและความเสียสละของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนรุ่นใหม่ในฐานะด่านหน้า ถ่ายทอดและร้อยเรียงเข้าด้วยกันราวกับบทเพลงสดุดีพรรคคอมมิวนิสต์จีนยุคใหม่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0  


ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 15 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Coffee or Tea?

8 พฤศจิกายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Rouge

9 พฤศจิกายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Rouge

6 พฤศจิกายน 2565

เวลา 12:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

I Am What I Am

10 พฤศจิกายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา