เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16

image

เพื่อกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในด้านภาพยนตร์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16” ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ หอภาพยนตร์แห่งประเทศจีน และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 10 พฤศจิกายน โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ


ในเทศกาลจะมีการจัดฉายภาพยนตร์จีนร่วมสมัย 8 เรื่อง ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมาของหอภาพยนตร์ ที่จะแสดงให้เห็นตัวอย่างของภาพยนตร์จีนในยุคใหม่ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทั้งผลงานที่ยอดเยี่ยม ซาบซึ้งและอบอุ่นหัวใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมาย พร้อมทั้งจัดแสดงงาน “ยุคใหม่แห่งภาพยนตร์และจิตรกรรม • นิทรรศการโปสเตอร์ ภาพยนตร์จีน” ที่โถงชั้น 5 ของอาคารสรรพสาตรศุภกิจ โดยมุ่งหวังให้ชาวไทยได้เข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์จีนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมและส่งเสริมการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูงร่วมกัน เพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างผู้คนในประเทศจีนและประเทศไทยให้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน


Fiction/Nonfiction

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME