ลูกอีสาน

29 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

2525

กำกับโดย คุณาวุฒิ

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย ทองปาน โพนทอง, จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ, ไกรลาศ เกรียงไกร

ความยาว 131 นาที

ภาษา -


ผลงานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่ง ดัดแปลงจากวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ของ คำพูน บุญทวี เล่าภาพชีวิตอันสวยงามเรียบง่ายของเด็กชายคูนบนแผ่นดินอีสาน ที่แสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งต้องพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก แม้จะลำบากยากแค้น ทว่าชีวิตที่ค่อย ๆ เติบโตผ่านวัฒนธรรมพื้นถิ่นบริสุทธิ์นี้ทำให้เด็กชายคูนกลายเป็นลูกอีสานโดยแท้จริง

[น13+] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0  ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

คุณาวุฒิ: วันหนึ่งเราจะหัวเราะให้แก่วันนี้

24 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

คนภูเขา

29 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

นางสาวโพระดก

28 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เสน่ห์บางกอก

28 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา