คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

image

โปรแกรมผลงานของ วิจิตร คุณาวุฒิ ที่กลับมาจัดฉายอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการคุณาวุฒิ ๑๐๑ ซึ่งกำลังจัดแสดงไปถึงเดือนกรกฎาคม ได้มีโอกาสชมผลงานของผู้กำกับชั้นครูท่านนี้บนจอใหญ่ สำหรับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ประกอบด้วยผลงานที่มีความเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ ในช่วงสองเดือนนี้ ทั้ง เมียหลวง (2521) และ คนภูเขา (2522) ที่เป็นผลงานการพากย์เสียงของ นันทวัน เมฆใหญ่ ดาราประจำลานดาราคนล่าสุด ในขณะที่หนังกึ่งสารคดีเรื่อง ลูกอีสาน (2525) ก็สามารถชมควบคู่ไปกับโปรแกรม Fiction/Nonfiction ที่พร่าเลือนเส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่ง นอกจากนี้ยังมีสารคดี คุณาวุฒิ: วันหนึ่ง เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้ ที่หอภาพยนตร์ผลิตขึ้นมาใหม่สำหรับวาระการจัดนิทรรศการ คุณาวุฒิ ๑๐๑ โดยเฉพาะ


Fiction/Nonfiction

ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME