บ๊าย..บาย ไทยแลนด์

โรงศาลาศีนิมา

27 กรกฎาคม 2567

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา
Selected works from Goethe Experimental Film Workshop

โรงช้างแดง

6 สิงหาคม 2567

Embrace the Bizarre
จอมโหดมนุษย์ซีอิ๊ว

โรงช้างแดง

6 สิงหาคม 2567

Embrace the Bizarre
หมานคร

โรงศาลาศีนิมา

7 สิงหาคม 2567

Embrace the Bizarre
ลานดารา สุประวัติ ปัทมสูต

Embrace the Bizarre

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

Fiction/Nonfiction

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME