Birth of the Seanema

23 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Fiction/Nonfiction

2547

กำกับโดย ศะศิธร อริยะวิชา

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 70 นาที

ภาษา ไทย


ทะเลคือที่ที่เก็บงำความทรงจำทั้งหมดของสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกมาถักใยบาง ๆ ระหว่างความทรงจำ ความฝัน ความรู้สึกของผู้คน และสรรพสิ่งในเมืองแห่งหนึ่ง ผ่านภาพจากเสี้ยวส่วนเล็ก ๆ ของความทรงจำที่รั่วผ่านรอยร้าวของมัน

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

ดอกฟ้าในมือมาร

26 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

อัตภาวกาล

25 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

นคร-สวรรค์

25 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ลุงนิ่วไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน

23 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา