ประกาศ งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศหอภาพยนตร์


เรื่อง งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2


ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

และออกข้อก าหนดตามมาตรา ตามพระราชก าหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..  2548  ฉบับที่ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลเริ่มใช้เมื่อวันที่  26  มีนาคม ..  2563  นั้น

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อาศัยอำนาจตามความใน

ข้อ 5  ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ ..  2556  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ของดให้บริการแก่สาธารณชนตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด