วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย ปี 2563 Your Window to the World

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่ายที่ทำหน้าอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์อื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันมรดกโสตทัศน์โลก  27 ตุลาคม โดยในปีนี้ได้พร้อมใจกันจัดงานในชื่อ “วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย ปี 2563 Your Window to the World” กับกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ความท้าทายงานจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิม" โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดหมายเหตุและบุคลากรในแวดวงสื่อ ได้แก่ ผศ. เมธาวี โหละสุต อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และธนชัย วรอาจ Head content creator จาก echo ตัวแทนจากสื่อสารมวลชน  มาอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อโสตทัศน์ในโลกดิจิทัล ซึ่งกำลังสร้างนิยามใหม่ของคำว่า Audiovisual Heritage ที่เปลี่ยนจากสื่อในรูปแบบดั้งเดิมมาเป็นสื่อยุคโซเชียลมีเดีย ที่ทุกคนสามารถสร้างและบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือ และส่งต่อเผยแพร่สู่ผู้คนทั่วโลกในเวลาเพียงชั่ววินาทีได้ตลอด 24 ชั่วโมง นับเป็นความท้าทายสำหรับนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์กับคำถามที่ว่า เราจะจัดการและเก็บรักษาสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากยุคอนาล็อกที่คุ้นเคยนี้อย่างไร  


กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยน...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดรายการภาพยนตร์-Film EventO...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำ...

                 ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป...

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...

    ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (...

อ่านรายละเอียด