เสวนาภาพยนตร์: Another TRIP TO THE MOON: สำรวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สูตร

ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วงการภาพยนตร์ไทยถูกท้าทายทั้งจากการพัฒนาเทคโนโลยี Streaming ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกที่เปลี่ยนไป จนมาถึงการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ รวมไปถึงปัจจัยปัญหาอื่นๆ ที่แวดล้อม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศ เช่น นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศที่ไม่ชัดเจน ความล้าสมัยของข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ การขาดมาตรฐานกำกับการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เป็นต้น

คณะทำงานจัดตั้งสมาคมภาพยนตร์อิสระไทย องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มูลนิธิญี่ปุ่น และเทศกาลภาพยนตร์สั้น จึงร่วมกันจัดงานเสวนา Another TRIP TO THE MOON : สำรวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สูตร เพื่อหาแนวทางนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ภายใต้ข้อเสนอในการจัดตั้งสภาภาพยนตร์ โดยในการเสวนาครั้งแรกนี้ จะเน้นประเด็นนิยามและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย


กำหนดการ

13.00 – 13.15 น. กล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการโดยตัวแทน UNESCO และ มูลนิธิญี่ปุ่น

13.15 – 15.00 น. ประเด็น “นิยามความหมายของภาพยนตร์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

วิทยากร:  

พิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์
ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
กรกฤต อรุณานนท์ชัย ศิลปินและคิวเรเตอร์

ผู้ดำเนินรายการ : วรกร ฤทัยวาณิชยกุล และ กฤษฎา ขำยัง

15.00 – 15.30 น. พัก 30 นาที

15.30 – 17.30 น. ประเด็น “ผลกระทบจากข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์

วิทยากร:

สุพล สิทธิธรรมพิชัย เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์
จุฬญาณนนท์ ศิริผล ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ศิลปิน
นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์                        

ผู้ดำเนินรายการ : สัณห์ชัย โชติรสเศรณี และ ดรสะรณ โกวิทวณิชชา 

วันที่จัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่  25 ธ.ค. 2563 : จอง

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ บุคลากรหอภาพยนตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2...

22 เม.ย. 64  ข่าวสาร

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง บุคลากรหอภาพยนตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายด้วยบุคลากรของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ราย ติดเชื้...

อ่านรายละเอียด

ระบบโทรศัพท์ของหอภาพยนตร์ขัดข้อง

21 เม.ย. 64  ข่าวสาร

ประกาศเนื่องจากระบบโทรศัพท์ของหอภาพยนตร์ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อมาที่เบอร์ 02 482 2013-15 ได้ทั้งนี้ ท่านยังสามารถติดต่อหอภาพยนตร์ได้ที่เบอร์ 081...

อ่านรายละเอียด

ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการ ตั้งแต่วั...

16 เม.ย. 64  ข่าวสาร

ประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการทั้งหมด นิทรรศการ ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบ...

อ่านรายละเอียด