เสวนาภาพยนตร์: Another TRIP TO THE MOON: สำรวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สูตร

ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วงการภาพยนตร์ไทยถูกท้าทายทั้งจากการพัฒนาเทคโนโลยี Streaming ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกที่เปลี่ยนไป จนมาถึงการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ รวมไปถึงปัจจัยปัญหาอื่นๆ ที่แวดล้อม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศ เช่น นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศที่ไม่ชัดเจน ความล้าสมัยของข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ การขาดมาตรฐานกำกับการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เป็นต้น

คณะทำงานจัดตั้งสมาคมภาพยนตร์อิสระไทย องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มูลนิธิญี่ปุ่น และเทศกาลภาพยนตร์สั้น จึงร่วมกันจัดงานเสวนา Another TRIP TO THE MOON : สำรวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สูตร เพื่อหาแนวทางนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ภายใต้ข้อเสนอในการจัดตั้งสภาภาพยนตร์ โดยในการเสวนาครั้งแรกนี้ จะเน้นประเด็นนิยามและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย


กำหนดการ

13.00 – 13.15 น. กล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการโดยตัวแทน UNESCO และ มูลนิธิญี่ปุ่น

13.15 – 15.00 น. ประเด็น “นิยามความหมายของภาพยนตร์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

วิทยากร:  

พิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์
ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
กรกฤต อรุณานนท์ชัย ศิลปินและคิวเรเตอร์

ผู้ดำเนินรายการ : วรกร ฤทัยวาณิชยกุล และ กฤษฎา ขำยัง

15.00 – 15.30 น. พัก 30 นาที

15.30 – 17.30 น. ประเด็น “ผลกระทบจากข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์

วิทยากร:

สุพล สิทธิธรรมพิชัย เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์
จุฬญาณนนท์ ศิริผล ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ศิลปิน
นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์                        

ผู้ดำเนินรายการ : สัณห์ชัย โชติรสเศรณี และ ดรสะรณ โกวิทวณิชชา 

วันที่จัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่  25 ธ.ค. 2563 : จอง

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hitchcock 101 กับประวิทย์ แต่งอักษร

22 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64  กิจกรรม

เรียนออนไลน์วิชา Hitchcock 101 กับประวิทย์ แต่งอักษร ศุกร์ที่ 22 มกราคมนี้ที่เพจหอภาพยนตร์แม้ภาพยนตร์เรื่อง Vertigo ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก พร้อมการบรร...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ท...

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้นหอภาพยนตร์...

อ่านรายละเอียด

มาตรการให้บริการห้องสมุดและโสตทัศน์ เชิด ทรงศ...

11 ม.ค. 64  ข่าวสาร

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุก...

อ่านรายละเอียด