รางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24

ประกาศผล ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival) เทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดของประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดังนี้


รางวัลรัตน์ เปสตันยี (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป)

ชนะเลิศ

อนินทรีย์แดง (Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall)  กำกับโดย รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค

รองชนะเลิศ

Happy Birthday, Great Grandma กำกับโดย ปภาวี จิณสิทธิ์

Shadow and Act กำกับโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์

ประกาศนียบัตรชมเชย

People on Sunday กำกับโดย ตุลพบ แสนเจริญ

DEAD_PIXEL กำกับโดย อุกฤษฎ์ มาลัย

รางวัลช้างเผือก (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา)

ชนะเลิศ

Hia/tus  กำกับโดย  พีรพัฒน์ รักงาม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รองชนะเลิศ

After a Long Walk, He Stands Still กำกับโดย กันตาภัทร พุทธสุวรรณ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Fatherland  กำกับโดย ปัญญา ชู (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

สุสานใต้ดิน (Underground Cemetery) กำกับโดย วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ (คณะเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ประกาศนียบัตรชมเชย

ดาววิกาล (Daovikarn) กำกับโดย  เหมือนดาว กมลธรรม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

กำแพงล่องหน กำกับโดย รสิตา อุดมศิลป์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาศิลปากร 

ปฏิกุน (Pa-ti-koon) กำกับโดย ภูวดล เนาว์โสภา (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)

กระสุนพิมเสน (The Incense Bullet)  กำกับโดย ปฏิคม ลาภาพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)


รางวัลช้างเผือกพิเศษ (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน)

ชนะเลิศ

คำเป็น คำตาย (Grey Sin)  กำกับโดย ภูบดินทร์ เสือคำราม (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

รองชนะเลิศ

Apology Day อดีต ความสัมพันธ์ คำขอโทษ กำกับโดย ศิรัส อุราแก้ว (โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร)

The Lost Summer กำกับโดย  กัลปพฤกษ์ ติยะจามร (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย)


รางวัลดุ๊ก (ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม)

ชนะเลิศ

เดินทางโดยสวัสดิภาพ (Marriage and Burden)  กำกับโดย อริสรา ธีรจิตต์

รองชนะเลิศ

Pattani Landlord กำกับโดย อนีส นาคเสวี

ละอองอากาศ (La-orng-ar-kard)  กำกับโดย พัทธนัช ปิยะเลิศมงคล

ประกาศนียบัตรชมเชย

อยู่ได้ที่ไหน (Here..where) กำกับโดย พิสุทธิ์ ศรีหมอก

Mom Yong Benjawan  กำกับโดย พัดชา  อิทธิจารุกุล

Mountain of Trash กำกับโดย พริมริน พัวรัตน์


รางวัลปยุต เงากระจ่าง (ภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันยอดเยี่ยม)

ชนะเลิศ

Play With Me  กำกับโดย กัญญาวีร์ สุไลมาน, จันทิมา แสงศรี, พรสวรรค์ ฤทธิรุฒม์, รมิตา ดาวมนี

รองชนะเลิศ

ทะเลในความคิด กำกับโดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 

Box กำกับโดย ธัชพร ตั้งตระกูล

ประกาศนียบัตรชมเชย

Fly Worm กำกับโดย นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์

Things to  Fear กำกับโดย ณัฏฐนิชา สาระ


รางวัลวิจิตรมาตรา 

High(de) กำกับโดย พิมพ์รวี วิสุโลกานนท์ 

อยู่ได้ที่ไหน (Here..where) กำกับโดย พิสุทธิ์ ศรีหมอก

เขาไม่เคยเป็นเธอ (He Was Never a She) กำกับโดย ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

No Land  กำกับโดย  แพรวา โชคสถาพร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)


รางวัล ดิจิทัล ฟอรัม (ภาพยนตร์สั้นที่มีความยาวเกิน 30 นาที)

ประกาศนียบัตรชมเชย

Junk Food Fable กำกับโดย  ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ  

Once In Ours  กำกับโดย  ดนยลักษณ์ นุ้ยเอียด


รางวัลพิราบขาว โดย มูลนิธิ 14 ตุลา

อันชอบธรรม (Deleted)  กำกับโดย วรรณวิไล อินศรีทอง


รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

สิรภพ เดชสุวรรณ  จากเรื่อง Hia/tus


รางวัลขวัญใจมหาชน

อยู่ได้ที่ไหน (Here..where) กำกับโดย พิสุทธิ์ ศรีหมอกสำหรับผู้ที่สนใจรับชมภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 นี้ หอภาพยนตร์จะนำมาจัดฉายให้ท่านได้รับชมในวันที่ 2-3 มกราคม 2564 ที่หอภาพยนตร์ ติดตามรายละเอียดโปรแกรมจัดฉายได้เร็วๆนี้


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแ...

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนต...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด