ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสร้างสรรค์งานวิดีโอจัดวาง "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม"


ตามที่หอภาพยนตร์ได้เปิดรับสมัครไอเดียการสร้างสรรค์งานวิดีโอจัดวาง (Video Installation) ในหัวข้อ "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม" เพื่อนำมาพัฒนาร่วมกับหอภาพยนตร์ สำหรับจัดแสดงในวาระครบรอบ 124 ปี   วันกำเนิดภาพยนตร์ในประเทศไทยนั้น

ทีมงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการของหอภาพยนตร์ได้พิจารณาผลงานที่ส่งมาทั้งหมดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 โครงการ ดังนี้


1 นายสะรุจ ศุภสุทธิเวช

2 นายธวัชชัย ดวงนภา

3 นายประพัทธ์ จิวะรังสรรค์

4 นายณัท เศรษฐ์ธนา

5 นายอชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ

6 นายชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์

 

หมายเหตุ :

1. ลำดับรายชื่อมิได้เรียงตามลำดับคะแนนแต่อย่างใด

2. ทีมงานหอภาพยนตร์จะติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์ เพื่อประสานการดำเนินงานต่อไป

3. หอภาพยนตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากทุกท่านอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป

                   


เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยน...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดรายการภาพยนตร์-Film EventO...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำ...

                 ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป...

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...

    ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (...

อ่านรายละเอียด