ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์นักวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับเยาวชน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “นักวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับเยาวชน” ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. กรภัทร์ จีระดิษฐ์
2. กานตาพิชญ์ ทองสังข์
3. จักรภัทร รุ่งแสง
4. ญานิกา ดีเสมอ
5. ณภัทร พิพัฒน์ปัทมา
6. ณัฐรัชต์ แกล้วกล้า
7. ณิชชา กองสาสนะ
8. เณศพิชย์ อุดมพาณิชย์
9. ธนกฤต ศิริประทุม
10. ธรรมชาติ เชื้อสุวรรณ
11. ธัญมน วิวัฒนภูษิต
12. นภสร เจียระนัย
13. นรินดา สามปลื้ม
14. นันท์ปภัสร โอถาวร
15. บุญราศี ปิ่นแก้ว
16. ปัณฑา ศรีงาม
17. ผกายเมย เกิดสว่าง  ศิลารักษ์
18. พัทธ์พล อัศวรังสฤษฎ์
19. พิมพ์ลดา หมื่นสายญาติ
20. วณิชยา คงอินทร์
21. สิรศิลป์ ปังประเสริฐกุล
22. สุพิชา กิจปิลันธ์กรกุล
23. Adisorn Klomkleaw
24. Kawinthida Ruangkaeow
25. Nipapin Viriyaakaradachar
26. Nussara Panichkul
27. Ratchanon Suwanratchatamanee
28. Tananya Borisutiruttana*หมายเหตุ 
เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หอภาพยนตร์จึงขอคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน 
ทั้งนี้ขอให้การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว จะได้รับการติดต่อจากหอภาพยนตร์เพื่อแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน่ง...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด