ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์นักวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับเยาวชน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “นักวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับเยาวชน” ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. กรภัทร์ จีระดิษฐ์
2. กานตาพิชญ์ ทองสังข์
3. จักรภัทร รุ่งแสง
4. ญานิกา ดีเสมอ
5. ณภัทร พิพัฒน์ปัทมา
6. ณัฐรัชต์ แกล้วกล้า
7. ณิชชา กองสาสนะ
8. เณศพิชย์ อุดมพาณิชย์
9. ธนกฤต ศิริประทุม
10. ธรรมชาติ เชื้อสุวรรณ
11. ธัญมน วิวัฒนภูษิต
12. นภสร เจียระนัย
13. นรินดา สามปลื้ม
14. นันท์ปภัสร โอถาวร
15. บุญราศี ปิ่นแก้ว
16. ปัณฑา ศรีงาม
17. ผกายเมย เกิดสว่าง  ศิลารักษ์
18. พัทธ์พล อัศวรังสฤษฎ์
19. พิมพ์ลดา หมื่นสายญาติ
20. วณิชยา คงอินทร์
21. สิรศิลป์ ปังประเสริฐกุล
22. สุพิชา กิจปิลันธ์กรกุล
23. Adisorn Klomkleaw
24. Kawinthida Ruangkaeow
25. Nipapin Viriyaakaradachar
26. Nussara Panichkul
27. Ratchanon Suwanratchatamanee
28. Tananya Borisutiruttana*หมายเหตุ 
เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หอภาพยนตร์จึงขอคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน 
ทั้งนี้ขอให้การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว จะได้รับการติดต่อจากหอภาพยนตร์เพื่อแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้ง...

4 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64  กิจกรรม

หนังไทยเรื่องใดจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2564หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมรับชมพิธีประกาศขึ้นทะเบียน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก โรงหนังโรงเรียน...

31 ส.ค. 64  ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม โรงหนังโรงเรียน Script Lab โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีทั้งสิ้น 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้1. เก็จมณี ทุมมา2....

อ่านรายละเอียด

งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11

24 ส.ค. 64 - 25 ส.ค. 64  กิจกรรม

หอภาพยนตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการศึกษาด้านภาพยนตร์ ในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแก...

อ่านรายละเอียด