ประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน : นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศการผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการประชุมภาพยนตร์วิชาการด้านภาพยนตร์อาเซียน (Association of Southeast Asian Cinemas Conference – ASEACC) จัดงานเสวนาโต๊ะกลมออนไลน์เรื่อง นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศน์การผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม Current Ecology of Film Culture in Thailand: Production Landscapes, Screening Spaces, Participatory Cultures 


วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.


สามารถรับชมการถ่ายทอดการเสวนาได้ทาง www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage


รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา

กฤษฏา ขำยัง 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร <<ประวัติ>>ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <<ประวัติ>>รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ <<ประวัติ>>ผศ.ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<ประวัติ>>


ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล <<ประวัติ>>


ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร <<ประวัติ>>ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยน...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดรายการภาพยนตร์-Film EventO...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำ...

                 ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป...

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...

    ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (...

อ่านรายละเอียด