ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก โรงหนังโรงเรียน Script Lab

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม โรงหนังโรงเรียน Script Lab โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีทั้งสิ้น 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เก็จมณี ทุมมา

2. ณัฐชนินท์ บุญฤทธิ์

3. ธิดารัตน์ วีระนะ

4. ธีรพล กิตติศิริพรกุล

5. นาธาร พิชัย

6. ปริญ อาภาศิลป์

7. ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ

8. ผุสชาติ สัจจะไทย

9. ยศกร บุญแก้ว

10. ศุภโชติ ขจรศิริพงษ์

11. สหรัถ โอโน

12. สิรภพ เดชสุวรรณ


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านจะได้รับการติดต่อจากหอภาพยนตร์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการอบรมต่อไป

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่สนใจกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน Script Lab มา ณ โอกาสนี้


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยน...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดรายการภาพยนตร์-Film EventO...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำ...

                 ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป...

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...

    ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (...

อ่านรายละเอียด