มาตรการการให้บริการของหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมมาตรการสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้   


มาตรการการให้บริการของหอภาพยนตร์

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ

1. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่หอภาพยนตร์

2. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” และรับบัตร ณ ศูนย์บริการ

3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในพื้นที่

4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

5. ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มาด้วยกัน โปรดรักษาระยะห่างระหว่างกัน

6. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์ ห้องสมุด และระหว่างชมนิทรรศการ 

 

มาตรการของหอภาพยนตร์

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านการตรวจ ATK COVID Test ทุก 15 วัน

2. เคร่งครัดในการตรวจวัดอุณหภูมิ อนุญาตเฉพาะผู้มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 ํc เข้าพื้นที่

3. จำกัดจำนวนผู้เข้าชม ไม่เกิน 50% ของที่นั่งในโรงภาพยนตร์  และไม่เกิน 75% ของพื้นที่นิทรรศการและห้องสมุด

4. จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ให้บริการอย่างเพียงพอ

5. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร และพื้นผิวสัมผัส ในพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

6. เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ face shield ระหว่างการให้บริการ

7. จัดที่นั่งและจุดรอคิวเข้าชม โดยมีระยะห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

8. เพิ่มบริการจ่ายเงินในรูปแบบ QR Payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส

9. จัดเตรียมถังขยะสำหรับแยกขยะติดเชื้อ (เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง) ในพื้นที่บริการ


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด

ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ปี 2565

11 ต.ค. 64  ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ เปิดรับแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อรับทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน 50,000 บาท  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือวิทยา...

อ่านรายละเอียด