มาตรการการให้บริการของหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดมาตรการสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้   


มาตรการการให้บริการของหอภาพยนตร์

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ

1. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่หอภาพยนตร์

2. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” และรับบัตร ณ ศูนย์บริการ

3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในพื้นที่

4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

5. ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มาด้วยกัน โปรดรักษาระยะห่างระหว่างกัน

6. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์ ห้องสมุด และระหว่างชมนิทรรศการ 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเข้าชมนิทรรศการและโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด


มาตรการของหอภาพยนตร์

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีผลตรวจ ATK เป็นลบ และผ่านการตรวจสม่ำเสมอ

2. เคร่งครัดในการตรวจวัดอุณหภูมิ อนุญาตเฉพาะผู้มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 ํc เข้าพื้นที่

3. จำกัดจำนวนผู้เข้าชม ไม่เกิน 50% ของที่นั่งในโรงภาพยนตร์  และไม่เกิน 70% ของพื้นที่นิทรรศการและห้องสมุด

4. จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ให้บริการอย่างเพียงพอ

5. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร และพื้นผิวสัมผัส ในพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

6. เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างการให้บริการ

7. จัดที่นั่งและจุดรอคิวเข้าชม โดยมีระยะห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

8. ให้บริการจ่ายเงินในรูปแบบ QR Payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส

9. จัดเตรียมถังขยะสำหรับแยกขยะติดเชื้อ (เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง) ในพื้นที่บริการข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด