เสวนางานจดหมายเหตุ: จาก Squid Archive สู่ โลกความเป็นจริง

หากท่านได้ชมซีรีส์เกาหลีที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญอยู่ขณะนี้ Squid Game ท่านคงได้เห็นหอจดหมายเหตุเกม Squid (Squid Archive) (ในช่วงท้ายของตอน 5 และช่วงต้นของตอน 6) ซึ่งในหอจดหมายเหตุดังกล่าว มีการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Squid Game ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดเรียงประวัติผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ง่ายต่อการค้นหา... สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง แต่จะต้องมีการบริหารจัดการโดยนักจดหมายเหตุมืออาชีพ ผู้อยู่เบื้องหลังการแยกหมวดหมู่เอกสารต่างๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมด


เนื่องในวันมรดกโสตทัศน์โลก (World Audiovisual Heritage Day) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ เครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “งานจดหมายเหตุ: จาก Squid Archive สู่ โลกความเป็นจริง” เพื่อแนะนำให้ประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ ผู้อยู่เบื้องหลังการอนุรักษ์และจัดระเบียบสื่อภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพนิ่ง ที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ความทรงจำของสังคมไทยมากมาย ทำให้เรายังมีโอกาสได้เห็นภาพและได้ยินเสียงประวัติศาสตร์เหล่านี้ 


วิทยากรที่เข้าร่วมเสวนา 

🔹 ชญาณ์ณิศ ศรีสินธวารักษ์ รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรสื่อ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

🔹 ถนิมรัตน์  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์

🔹 ชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)


📌 กิจกรรมการเสวนาออนไลน์ดังกล่าว จะมีขึ้น ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม เวลา 14.00 น. – 16.00 น.ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live หอภาพยนตร์

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยน...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดรายการภาพยนตร์-Film EventO...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำ...

                 ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป...

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...

    ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (...

อ่านรายละเอียด