เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 26

เทศกาลภาพยนตร์สั้น (Thai Short Film and Video Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดของประเทศไทย จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย โดยในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นโปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้นไทยหลากหลายสาขา และโปรแกรมพิเศษมากมายทั้งของไทยและต่างประเทศ


โปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้นไทย 

รางวัลรัตน์ เปสตันยี (SHORT FILM COMPETITION) - ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับบุคคลทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>

รางวัลช้างเผือก (STUDENT FILM COMPETITION) - ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับนิสิตนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>

รางวัลช้างเผือกพิเศษ (YOUTH FILM COMPETITION) – ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับนักเรียนหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>

รางวัลดุ๊ก (DOCUMENTARY FILM COMPETITION) – ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>

รางวัลปยุต เงากระจ่าง (ANIMATION FILM COMPETITION) – ประกวดภาพยนตร์สั้นแอนิเมชั่น รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>

รางวัลดิจิทัล ฟอรัม (DIGITAL FORUM) – ประกวดภาพยนตร์สั้นประเภทเล่าเรื่องหรือทดลอง ที่มีความยาวเกิน 30 นาที รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>


โปรแกรมพิเศษ 

Best Selection of Clermont-Ferrand รวมหนังสั้นที่โดดเด่นจากเทศกาล Clermont-Ferrand  แห่งฝรั่งเศส เทศกาลภาพยนตร์สั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก  รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>

- Youth Audience Programme หนังสั้นสนุกสนานและน่ารักจากทั่วโลก คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับเด็ก ๆ (เหมาะสำหรับเด็ก)

- Prize Winners International Programme โปรแกรมรวมผลงานหนังสั้นนานาชาติที่เข้าประกวดและได้รางวัลสำคัญจากเทศกาล Clermont-Ferrand ปี 2022.

- Best of Programme โปรแกรมภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมคัดสรรจากเทศกาล 

S-Express 2022  เปิดโลกอาเซียนกับชุดหนังสั้นจาก 8 ประเทศลาว, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, บรูไน, และ เวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>

1932 LENS  ผลงานจากเวิร์กช็อปและการประกวดภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>

Masterclass ชั้นครู 20 - อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยนักออกแบบเสียงคนสำคัญของวงการหนังไทยร่วมสมัย พร้อมจัดฉายโปรแกรมหนังสั้นที่เขาออกแบบเสียงให้แก่ผู้กำกับแถวหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>


SCREENING PROGRAMME

[E] = English Subtitles or Language

[N] = No Dialogue


เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 SAT 17 DEC 2022


โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FlOOR


11.00 - รางวัลช้างเผือก 1 THE WHITE ELEPHANT AWARD 1 (STUDENT FILM COMPETITION) (102 min)

Born To Be Gone (นิลกาฬ) / 2022 / 20:29 min / ซีตีคอดีเยาะห์ หะวอ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

A Round Trip to Elsewhere / 2022 / 16:17 min / อุสิชา อุดมศักดิ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

โอรังอีซัง (Orang Isan) / 2022 / 15:25 min / ต่วนยัซดาน แซแร (คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

ฝันใหม่ (A Recurring Dream) / 2022 / 30:05 min / อธินันท์ อรรคคำ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เถาวัลย์ (Taowan) / 2022 / 20:27 min / ศรัณย์พล วารีวะนิช (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


13.30 - รางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 THE SPECIAL WHITE ELEPHANT AWARD 1 (YOUTH FILM COMPETITION) (112 min)

เดอะ โรตี (The Roti) / 2022 / 21:19 min / นะดา อัลอิดรีสี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)) [E]

เมืองไทยเป็นเมืองยิ้ม / 2022 / 4:35 min / จักรภัทร รุ่งแสง (โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2)

I Decided to Love as Myself (ฉันตัดสินใจเลือกให้ตัวเอง) / 2022 / 6:18 min / ศตนันท์ โคตรนันท์ (โรงเรียนสตรีสิริเกศ) [E]

Father Handbook / 2022 / 14:05 min / พิชญุตม์ ศรีทองรุ่ง (โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ)

The Narrator's Room / 2022 / 4:25 min / วสุ ยุกตจรงค์ (โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)

SAAN ศาลสัมพันธ์ / 2022 / 21:40 min / ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์, ก่อลาภ เนตรนางรอง (โรงเรียนบุญวัฒนา)

Nostalgia / 2022 / 12:56 min / วีรภัทร สากลวารี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [E]

Here, With You and What's Left / 2022 / 27:29 min / ธารธรรม ฉันทอุไร (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

<<สำรองที่นั่ง>>


16.00 - รางวัลรัตน์ เปสตันยี 1 THE R.D. PESTONJI AWARD 1 (SHORT FILM COMPETITION) (94 min)

โควิโท (Covido, the Opera) / 2021 / 19:07 min / กฤษดา เรเยส [E]

รูปเก่า (The Album) / 2022 / 24:54 min / เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์

The Border Town / 2022 / 21:08 min / ธีระวัฒน์ มุลวิไล [N]

Bangkok Rats / 2022 / 28:57 min / พชร พิทักษ์จำนงค์ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


18.00 - รางวัลช้างเผือก 2 THE WHITE ELEPHANT AWARD 2 (STUDENT FILM COMPETITION)  (99 min)

Overdream / 2022 / 20:50 min / เอกชัย สุคนธมาน (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]

ฮีญาบ (Hijab) / 2022 / 19:16 min / วันอัสรีย์ กาซอร์ (แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี) [E]

มันดาลา (Rivulet of Universe (Prologue)) / 2022 / 28:26 min / พสธร วัชรพาณิชย์ (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) [E]

Sperm Budding / 2022 / 30:40 min / วีรกร เลิศแสงสุวรรณ (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR


13.00 - CLERMONT-FERRAND: YOUTH AUDIENCE PROGRAMME (63 min) (เหมาะสำหรับเด็ก)

Saka Sy Vorona (Cat and Bird) / 2021 / Germany / 7:32 min / Franka Sachse [N]

URSA-Nordlysets Sang (URSA - The Song of the Northern Lights) / 2021 / Norway / 10:20 min / Natalia Malykhina [N]

Spacapufi (Spuffies, Jubees) / 2021 /  Slovenia / 11:08 min / Jaka Ivanc [N]

Lion Bleu (Blue Lion) / 2021 / France / 18:11 min / Zoia Trofimoa [N]

Stars on the Sea / 2021 / South Korea / 6:06 min / Seung-Wook Jang [N]

Little Ox / 2021 / Belgium, Netherlands / 10:33 min / Raf Wathion, Patrick Vandebroeck [N]

<<สำรองที่นั่ง>>


************************************


อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 SUN 18 DEC 2022


โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


11.00 - รางวัลช้างเผือก 3 THE WHITE ELEPHANT AWARD 3 (STUDENT FILM COMPETITION) (98 min)

I Love You Very Much / 2022 / 20:05 min / ลลิตา ทวิสกุลรัตน์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  [E]

ลับแล (In Plain Sight) / 2022 / 23:12 min / จตุพล เขียวแสง (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

พลการ (Willing) / 2022 / 29:42 min / นิติพงษ์ การดี (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) [E]

นิกะฮ - โปรดบอกรักฉันเมื่อเวลานั้นมาถึง (Nikah – My Love, Your Marriage) / 2022 / 25:09 min / นูร์ฟาติน ยะปา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


13.30 - รางวัลดุ๊ก 1 THE DUKE AWARD 1 (DOCUMENTARY COMPETITION) (96 min)

After My Death / 2022 / 12:05 min / ทิว เลิศชัยประเสริฐ 

เมืองฟ้าอมร (Bangkok 2564) / 2021 / 20:36 min / ปาณิศา เขื่อนเพชร [E]

หากสยามยังอยู่ | 36 ปี สยาม ธีรวุฒิ / 2021 / 12:58 min / บุรภัทร จันทร์ประทัด

ข้าม I เพศ (Trans | Gender) / 2022 / 21:12 / ศุภฤกษ์ นิงสานนท์ [E]

เลือน แต่ไม่ลืม (Lost, and Life Goes On) / 2022 / 29:09 min /  สุเมธ สุวรรณเนตร [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


16.00 - รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 1 THE DIGITAL FORUM AWARD 1  (92 min)

Dear Daughter / 2022 / 56:51 min / เกศิณี ธิติอนันต์ปกรณ์ [E]

เฮมิเมตา (Hemimeta) / 2022 / 35:48 min / ปัณณพร วัฒนพงษ์ [E] 

<<สำรองที่นั่ง>>


18.00 - รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 2 THE DIGITAL FORUM AWARD 2  (92 min)

Cloud Cuckoo Country / 2021 / 47:54 min / เอมอัยย์ พลพิทักษ์ [E] 

Friday Saturday Sunday / 2022 / 44:58 min / พบเมฆ จุลละครินทร์ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR


13.00 - 1932 LENS (167 min) + Q&A 

Silent Cry / 2022 / 23:12 min / ทีมสหายในธรณีโพ้น 

Brothers / 2022 / 20 min / ทีมมาม่าเกาหลี  

The Eternal Labyrinth / 2022 / 30 min / วีรภัทร สากลวารี 

Guest / 2022 / 16:22 min / ทีม LPSRYW 

Pieces of a Woman / 2022 / 21:48 min / จักรภัทร รุ่งแสง 

24 About Her / 2022 / 20 min / ทีม Hey - Five 

ดอกหญ้าในมือถือ (Filming in Progress) / 2022 / 15:45 min / ทีม More รู้จะตั้งชื่อ AraiNii 

Memorial of Commoner | ความทรงจำของสามัญชน / 2022 / 20 min / ธีรนาฏ สุทธิโส

<<สำรองที่นั่ง>>


************************************


อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 TUE 20 DEC 2022


โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


13.00 - CLERMONT-FERRAND: PRIZEWINNERS INTERNATIONAL PROGRAMME (103 min)

The Bayview / 2021 / United Kingdom, Scotland / 18:44 min / Daniel Cook [E]

Mate / 2021 / Australia / 33:03 min / George-Alex Nagle [E]

Bestia / 2021 / Chile / 15:54 min / Hugo Covarrubias [N]

دری سندری د بینظیر لپاره (Three Songs for Benazir) / 2021 / Afghanistan / 22:07 min / Gulistan Mirzaei, Elizabeth Mirzaei [E]

Birds / 2021 / USA / 13:50 min / Katherine Propper [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


15.30 - CLERMONT-FERRAND: BEST OF PROGRAMME (85 min)

Motvind (Headwind) / 2021 / Norway / 12:39 min / Jon Vatne [E]

Timecode / Spain / 2016 / 15 min / Juanjo Giménez [E]

Little Berlin / 2020 / France / 13:21 min / Kate McMullen [E]

Arbete åt alla!  (Jobs for all!) / 2021 / Sweden / 12:44 min / Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck [E]

The Soloists / 2021 / France / 7:57 min / Yi Liu, Feben Elias  Woldehawariat, Razahk Issaka, Mehrnaz Abdollahinia, Celeste Jamneck [E]

Partir Un Jour (Bye Bye) / France  / 2021 / 24:53 min / Amélie Bonnin [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


************************************


พุธที่ 21 ธันวาคม 2565 WED 21 DEC 2022 


โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


13.00 - S-EXPRESS: LAOS (58 min)

Loser Boy (Phuak Khi Phae) / 2022 / 13:56 min / Thanva KOUNLAVONG [E]

Only Happiness Can Say (Phiengsouknun Thi Euiy Wao) / 2021 / 11 min / Apple SUKA [E]

Daughter of the Salt Maker (Louk Keu) / 2020 / 8 min / Bountom SAIDARA [E]

The Blanket (Pha Hom) / 2021 / 18:17 min / Mitpasa SITTHIHAKPANYA [E]

A Friend Request (Mou Tem) / 2021 / 7 min / Wravong PHRACHANH [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


14.10 - S-EXPRESS: SINGAPORE (53 min)

I Took a Nap and I Miss You / 2021 / 12:12 min / Shelby Kho [E]

A Spider, Fever and Other Disappearing Islands / 2021 / 21:04 min / Natalie Khoo [E]

Proximities / 2021 / 10:13 min / Zulkhairi Zulkiflee [E]

Strawberry Cheesecake / 2021 / 9:51 min / Tan Siyou [E]  

<<สำรองที่นั่ง>>


15.30 - S-EXPRESS: MALAYSIA (81 min)

Tadau Om Vuhan Kopisoomo (Were the Sun and the Moon to Meet) / 2020 / 14.44 min / Nadira Ilana [E]

Bagan (Sudden Uncertainty) / 2021 / 24:35 min / Firdaus Balam [E]

Ayahku, Dr. G (My Father, Dr. G) / 2020 / 17 min / Hidayah Hisham [E]

Pulang / 2020 / 24:58 min / Yam Kin Wai [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


17.30 - S-EXPRESS: INDONESIA (80 min)

Lika Liku Laki (Makassar is a City for Football Fans) / 2021 / 20 min / Khozy Rizal [E]

Pedhut (A Grandpa’s Uniform and the Other Things of Fear) / 2021 / 21:42 min / Christian Banisrael [E]

Jamal / 2020 / 14:30 min / Muhammad Heri Fadli [E]

Laut Memanggilku (The Sea Calls for Me) / 2021 / 17:25 min / Tumpal Tampubolon [E]

Nusa Antara (The Archipelago) / 2021 / 7:07 min / Azalia Muchransyah, Firman Widyasmara [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


************************************


พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 THU 22 DEC 2022 


โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


13.00 - S-EXPRESS: MYANMAR (53 min)

Seeking Wombs for Rebirths / 2021 / 22:24 min / Lin Htet Aung [E]

Nandar / 2020 / 30 min / Mg Bhone [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


14.10 - S-EXPRESS: PHILIPPINES (68 min)

Ampangabagat Nin Talakba Ha Nikol (It’s Raining Frogs Outside) / 2019 / 14 min / Maria Estela Paiso [E]

I Get So Sad Sometimes / 2021 / 20 min / Trishtan Perez [E]

The Headhunter’s Daughter / 2022 / 15:01 min / Don Josephus Raphael Eblahan [E]

Days of the New / 2021 / 18:48 min / Keith Deligero [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


15.30 - S-EXPRESS: BRUNEI (89 min)

The Bungsu Story / 2018 / 37 min / Aznniel Yunus [E]

Atrophy / 2022 / 16 min / Adib Emran [E]

Part of Me / 2022 / 36 min / Hazrul Aizan [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


17.30 - S-EXPRESS: VIETNAM (84 min)

Bài Tập Cardio (Cardio) / 2022 / 4:07 min / Nguyễn Đức Huy [N]

Hộp (In a Bookstore) / 2019 / 17:23 min / Ngô Kỳ Duyên [E]

May / 2021 / 7:39 min / Trần Trung Hậu [E]

Côi / 2020 / 15:02 min / Anh La [E]

Một Cõi Đi Về (Retrace) / 2021 / 29:52 min / Trần Thị Hà Trang [E]

Theo Dòng Chảy (Go with the Flow) / 2021 / 10:24 min / An Đặng [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


************************************


ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 FRI 23 DEC 2022


โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


13.00 -17.00 ชั้นครู 20: อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร MASTERCLASS 20:  AKRITCHALERM KALAYANAMITR

Dilbar / 2013 / 12 min / อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, ชัยศิริ จิวะรังสรรค์ [N]

นิมิตลวง (Prelude to the General) / 2016 / 11 min / พิมพกา โตวิระ [E]

Phantoms of Nabua / 2009 / 9:45 min / อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล [N]

เกรซแลนด์ (Graceland) / 2006 / 16 min / อโนชา สุวิชากรพงศ์ / 2006 [E]

คนนอก (A Nonconformist) / 2022 / 20 min / พิมพกา โตวิระ [E]

On Blue / 2022 / 17 min / อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล [N]

<<สำรองที่นั่ง>>


18.00 - LE LIVRE D’IMAGE (THE IMAGE BOOK)

2018 / Switzerland, France / 84 min / Jean-Luc Godard [E] 

<<สำรองที่นั่ง>>


************************************


เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 SAT 24 DEC 2022 


โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


11.00 - รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 3 THE DIGITAL FORUM AWARD 3  (94 min)

Have You Ever Seen Heaven / 2022 / 43:11 min / นาถลดา ศรีศุภกฤติ [E]

คะนึงถึงทุกครา (Us, Being and Time) / 2022 / 50:29 min / ธนภัทร งามเงินวรรณ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


13.30 - รางวัลดุ๊ก 2 THE DUKE AWARD 2 (DOCUMENTARY COMPETITION) (104 min)

Chana's Last Battle / 2021 / 19:41 min / ธรรมสิรี ธรรมสโรช [E] 

Whispers of the Population / 2022 / 11:12 min / อฏวี โฆษิตปฏิพัทธ์

La Famille Sonata (ห้วงจังหวะชีวิต) / 2022 / 25:35 min / ชวัลวิทย์ อภิสราวัลย์, โดมินิก ณัฐพัสวี [E]  

The Journey of Isolation Part II / 2022 / 26:33 min / พันธวิศย์ เทพจันทร์ [E]  

Old Town Home / 2022 / 21:21 min / ธาม ขัตติยากุล 

<<สำรองที่นั่ง>>


15.30 - รางวัลรัตน์ เปสตันยี 2 THE R.D. PESTONJI AWARD 2 (SHORT FILM COMPETITION) (100 min)

Koro / 2022 / 29.46 min / การันตร์ วงศ์ปราการสันติ [E]

เส้นรอบวง (The Circle’s Circumference) / 2022 / 7:42 min / นลธวัช มะชัย, จักรพันธ์ ศรีวิชัย [E]

ถั่วงอก (The Green Beans Family) / 2022 / 22:11 min / กัลป์วีร์ จันทร์ดี, เอกราช พานิช

Blackbirds / 2022 / 11:23 min / สาริศ แสงฤทธิ์

Seeing in the Dark / 2021 / 29:02 min / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


17.30 - รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 4 THE DIGITAL FORUM AWARD 4 (104 min)

กระเพาะพิเรนทร์ (Spiritual Stomach) / 2022 / 70:29 min / กรองกนก ฤทัยมาศ [E] 

นครฝุ่น (The Sound of Devouring Dust) / 2022 / 33:50 min / เจษฎา จันทร์แย้ม [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


19.30 - รางวัลช้างเผือก 4 THE WHITE ELEPHANT AWARD 4 (STUDENT FILM COMPETITION)  (91 min) 

ภูผาม่าน (Phuphaman) / 2022 / 29:55 min / เนติพงษ์ สิงหะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

Gray / 2022 / 20:25 min / สรวิศ สิทธิสาร (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หมาป่า (Wolf) / 2022 / 19:28 min / อับดุลฮาดี เฉมเร๊ะ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) [E]

The Last One / 2022 / 22:08 min / วงศกร ลอยมา (คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  

<<สำรองที่นั่ง>>


โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR


13.00 - CLERMONT-FERRAND: YOUTH AUDIENCE PROGRAMME (63 min) (เหมาะสำหรับเด็ก)

Saka Sy Vorona (Cat and Bird) / 2021 / Germany / 7:32 min / Franka Sachse [N]

URSA-Nordlysets Sang (URSA - The Song of the Northern Lights) / 2021 / Norway / 10:20 min / Natalia Malykhina [N]

Spacapufi (Spuffies, Jubees) / 2021 /  Slovenia / 11:08 min / Jaka Ivanc [N]

Lion Bleu (Blue Lion) / 2021 / France / 18:11 min / Zoia Trofimoa [N]

Stars on the Sea / 2021 / South Korea / 6:06 min / Seung-Wook Jang [N]

Little Ox / 2021 / Belgium, Netherlands / 10:33 min / Raf Wathion, Patrick Vandebroeck [N]

<<สำรองที่นั่ง>>


15.00 - รางวัลปยุต เงากระจ่าง THE PAYUT NGAOKRACHANG AWARD (ANIMATION COMPETITION) (101 min)

Beware A Wolf / 2022 / 2:38 min / ณิชารีย์ โทณวณิก [N]

Guardian / 2022 / 11:26 min / จิตกาญจน์ อาภาพันธ์  [N]

Haikei (拝啓) ไฮเคย์ / 2022 / 10:23 min / กาญจน์ จิตตประมวลบุญ, ธารทิพย์ ถิรจิตโต, ชญานิศวร์ ภัทรศิริกรพัฒน์, เสมาเงิน ภุมรัตนสุภัค, จิวัสสา พระบำรุง

Later / 2022 / 5:43 min / พลอยพัฒน์ ประกายเลิศลักษณ์ [N]

Miss Happy / 2022 / 4:30 min / นฤมล ภคพงศ์พันธุ์  [N]

Opened / 2022 / 6:13 min / ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ [N]

SAN-TI / 2021 / 10:44 min / พงศักดิ์ เข็มทอง [E]

Stay in Touch / 2021 / 6:13 min / สุวพัชร ดำสนิท, สุวิมล แซ่ลิ้ม, อัญมณี สุทวีทรัพย์ [N]

WatchAdog / 2022 / 4:06 min / ณัฐภัทร สิงห์โตทอง [N]

WRUD (What are you doing?) / 2021 / 3:56 min / สวรส พลสวัสดิ์ [N]

The Dead Card / 2022 / 1:40 min / ณัฐพรรณ  อำนาจสัตย์ซื่อ [N]

Faded Dream / 2022 / 4:12 min / พนิตนันท์ โชคเชาว์วรรธน์ [N]

The Crusader - White Fury / 2022 / 11:49 min / อัครินทร์ พิบูลย์รัตนชัย 

The Rebirth of Chak Phra in the Riparian Bangkok / 2022 / 4:42 min / ณปภา สูญจันทร์

เจนนี่ (Jennie) / 2021 / 3:15 min / ณัฐฐามาศ เนตรสาลี [N]

เสียงสาน (Seangsan) / 2021 / 12:35 min / สิรภพ สิทธิ์สน [N]

<<สำรองที่นั่ง>>


**************************************


อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 SUN 25 DEC 2022 


โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


11.00 - รางวัลช้างเผือกพิเศษ 2 THE SPECIAL WHITE ELEPHANT AWARD 2 (YOUTH FILM COMPETITION) (111 min)

You Me and This Wall Between Us / 2022 / 15:15 min / ธีรวัฒน์ ช่อโพธิ์ทอง (โรงเรียนประภามนตรี 2)

รักในมหานคร (Bangkok Romance) / 2022 / 13:35 min / วีรภัทร สากลวารี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [E]

ดอกไม้ไฟ (Firework) / 2021 / 5 min /  กรภัทร์ จีระดิษฐ์  (โรงเรียนสิงห์สมุทร)

ความถี่ที่ห้าสิบสอง (Frequency of 52) / 2021 / 9:11 min / ธีรนาฏ สุทธิโส Theeranart Sutthiso (โรงเรียนภูเขียว) [E]

PLASUI PLASUI - Parallel Lines / 2022 / 8:05 min / วรัญญา มามั่งคั่ง [E] (โรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา))

พิพิธภัณฑ์หิ่งห้อย. (The dream about being a serial killer.) / 2022 / 6:35 min / มรรค ก่อเกียรติมานะ Mak Kokietmana (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))

เสียงไร้สัญชาติ (Stateless People 's Voice) / 2022 / 18 min / อัมพล วงค์ปันนา (โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์)

Keep it in Memory (card) / 2022 / 6:45 min / ธีรติ มินทร์ปภาภัทร (โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม) [E]

เราอยู่ในโลก ที่ สุดแสนสวยงาม (VVii live in a beautiful world) / 2022 / 29:59 min / วรัตต์ บุรีภักดี (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2)

<<สำรองที่นั่ง>>


13.30 - รางวัลดุ๊ก 3 THE DUKE AWARD 3 (DOCUMENTARY COMPETITION) (105 min)

Mental-Verse / 2022 / 104:49 min / วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย [E]  

<<สำรองที่นั่ง>>


17.30 - AWARD CEREMONY พิธีประกาศรางวัล**************************************


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด