หนังสั้นมาราธอนออนไลน์

ร่วมออกเดินทางพบขุมทรัพย์หนังสั้นเรื่องเยี่ยมจากคนทำหลากหลายวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป คละด้วยหนังสั้นหลากหลายแนว ทั้งหนังเล่าเรื่อง หนังสารคดี และแอนิเมชัน ที่จะฉายรวมกันแบบมาราธอนโดยไม่จำแนกประเภทและสาขา ใน “หนังสั้นมาราธอนออนไลน์” กิจกรรมฉายหนังสั้นกว่า 600 เรื่อง รวม 64 โปรแกรม ที่ส่งเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM


หนังสั้นมาราธอนออนไลน์ จะจัดฉายระหว่างวันอังคารที่ 31 ตุลาคม – วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (หยุดทุกวันจันทร์) วันละ 2 โปรแกรม เวลา 13.00 - 16.00 น. และ 18.00 - 21.00 น. (โปรแกรมละประมาณ 3 ชั่วโมง) เรียงตามลำดับพยัญชนะแรกของชื่อเรื่อง 


ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ <<คลิก>>


และเตรียมพบกับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายของแต่ละสาขา รวมทั้งโปรแกรมพิเศษใน “เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27 (The 27th Thai Short Film and Video Festival)” ที่จะจัดในวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

------------------------------------

หมายเหตุ - “หนังสั้นมาราธอน” เดิมเป็นกิจกรรมการจัดฉายหนังสั้นทุกเรื่องที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทางเทศกาลได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสชมผลงานเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งเข้าประกวด โดยไม่แยกประเภทหรือสาขา แต่ปัจจุบันเมื่อเปลี่ยนรูปแบบ ทำให้สามารถฉายได้เฉพาะผลงานที่ผู้ส่งประกวดอนุญาตให้ฉายได้ทางออนไลน์เท่านั้น


โปรแกรมฉายหนังสั้นมาราธอน

(เพื่อความสะดวกในค้นหาสามารถกด Ctrl+F และใส่ชื่อภาพยนตร์ที่ท่านต้องการชม)

MARATHON 1 

อังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 13.00 น. 

TUE 31 OCT 2023 1 P.M. 


***Aftersun2 / วรัตต์ บุรีภักดี / 1.17 นาที

***fallen angels2 / เชี่ยง หมิง ไล่ / 3.59 นาที N

(; - 0) กลับไม่ได้ / วรัตต์ บุรีภักดี / 29.59 นาที

(; - 0) ไปไม่ถึง / วรัตต์ บุรีภักดี / 29.59 นาที

"Born" / ธีรภัทร์ แดงดา / 34.37 นาที E

+Famously...= "Peaceful Times -F0222 n0i Tog3ther R3st in Peace-" 2.222 / ชยุต ศรีพรหม / 3.42 นาที

"Viimane külastus" การพบพาน…ครั้งสุดท้าย / เกวลี วรุตม์โกเมน / 15.40 นาที N

- - - ด ร ม ฟ ซ ล ท ด - - - - - / วรัตต์ บุรีภักดี / 16.48 นาที

"เราต่างเหมือนกัน" / สุรยุทธ์ ตั้งไพวรรณ / 54.42 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 2

อังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 18.00 น. 

TUE 31 OCT 2023 6 P.M. 


“ผมอยากทำหนังให้คนชอบมากที่สุด” / ปณิธาน ศรีบุบผา / 18.25 นาที E

#มันจะดีกว่านี้ได้อีกถ้า... / ณภัสสรา ภัทรจินดานุวงศ์, ชนกนันท์ โรจนาวิไลวุฒิ / 12.46 นาที E

#เหมียวเหมียวเหมียว / ณัฎฐ์ธร กังวานไกล / 40.03 นาที N

#แอฟริกาครั้งแรกมาแล้วจ้า / จุฑา เสาวภา / 87.06 นาที E

13.05 / เดชาธร ตั้งตระกูลธรรม / 15.49 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 3

พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

WED 1 NOV 2023 1 P.M. 


10JQK / ปวีณ กิติวรนันท์นกุล / 30.19 นาที

19 31 / กานดา ห่านสุวรรณากร / 14.10 นาที E

30 Days Before I'm Dead / ศศิชา ศิริอัศวกุล / 19.59 นาที E

77/3 ท่าขอนยาง / ชิตพล แพงเวียงจันทร์ / 17.39 นาที

19% / มูนา อัลรุไดนี / 8.08 นาที N

108 & 1009 / เจษบดินทร์ อาลวาเร / 30.32 นาที E

600 Miles / เจษฎา ขิมสุข / 25 นาที

611 161 / ขนิษฐา นิลนพรัตน์ / 4.46 นาที

1023 / ธนากร ยังมีสุข / 6.39 นาที

1946 Boat People / ธีรยุทธ์ วีระคำ / 21 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 4

พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

WED 1 NOV 2023 6 P.M. 


3107 / สุพรราา ก๋าเขื่อน, สุดชาลักษณ์ ฟุ้งโล้ / 29.21 นาที

157,000 วา / แพรวลัย ไชยวิศาล / 30.50 นาที

Ablaze / ชวิศ จันทรวิมล / 15.56

After His Death / ทิว เลิศชัยประเสริฐ, สุธิดา กมลคุณากร, นรมน วานิชกมลนันทน์, กาญจน์ฉัตร์ วงศ์กัลยา, ณัฐกานต์ นกสวน, ฟ้าใส เหรียญรักวงศ์, ปวีณ กิติวรนันท์นกุล, ณัฐพัชญ์ วัชระพงศ์ภานิช / 24.22 นาที

After Sunset / พิชชาภา พึ่งสาคร / 4.06 นาที E

After Vote / สุวพร วรสิทธิ์ / 24.31 นาที

Agariko / อานุภาพ อินทรผาด / 5 นาที E

Ai โตไปฉันจะเป็น / วิวัฒน์ กองนาวี / 12.28 นาที

Alzheimer จำ-จน-ตาย / ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง / 11.31 นาที 

Amadeus / จรินญาภรณ์ บัวทอง / 7.51 นาที E

Analogous Color / กวิน ทองไพบูลย์ / 28.53 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 5

พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

THU 2 NOV 2023 1 P.M. 


ANG48 / จุฬญาณนนท์ ศิริผล / 25 นาที E

Apophenia: Volume 1 / สุริเยชินท์ สุริยะโชติกุล / 30.31 นาที

Asleep / เปรมวงศ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / 21.52 นาที N

At the Time / พงศภัค พรหมรัตน์, เจษฎา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ / 16.49 นาที

Atonal / ขวัญตา พงษ์นราวรรณ / 16.06 นาที E

Attention (Attrendtion) / ธราเทพ วิสิฐอุดรการ, ภีมพัฒน์ อัศวฤกษ์นันท์ / 9 นาที E

Backache / เปรม ผลิตผลการพิมพ์ / 24.38 นาที 

Bad Under Bed / ชิตพล ทองคล้าย / 2 นาที

Balcony, The / ภัทรศัย กิตติศุภกร / 13.57 นาที

Behind the Scene / ฉันสนันท์ วงศ์ภูมิวิชชุ์ / 4.13 นาที

Beneath Your Trembling / อภิชญา ศรีนิธิชญานนท์ / 21.30 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 6

พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

THU 2 NOV 2023 6 P.M. 


Between Us / ภัณฑบดี โรจน์ฤทธิไกร / 39.32 นาที E

Big Trash Small Town / ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา / 24.57 นาที E

Bitter Sweet Remedy / วรินลักษณ์ เดชชัยยัญ / 18.20 นาที E

Black&White&Love&Sad / วีระ รักบ้านเกิด / 15.25 นาที

Blue / กัญยาณี คำดอนใจ / 5.22 นาที E

Blue Frame / สรวิศ สิทธิสาร / 42.28 นาที E

Blue or Born / พรภวิษย์ ทองหอม / 19.36 นาที

Blue Territory / ธีระวัฒน์ มุลวิไล / 10.06 นาที N


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 7

ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

FRI 3 NOV 2023 1 P.M. 


Bonne / กิตติกา คำเทพ / 40 นาที

Borderland Tale / นลธวัช มะชัย / 10.30 นาที E

Bouquet / ณิชารีย์ ชีวจิตต์วรกุล / 9.55 นาที

Box of the Sea, The (เธอ ฉัน เรา ทะเล) / กิรณา จิรธนานันท์ / 26.29 นาที

Bridge Undone, The / ภัทรเศรษฐ์ เจริญทองนิธิโชติ / 29 นาที E

C for Singora / ไพสิฐ หวังรังสีสถิต / 61.12 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 8

ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

FRI 3 NOV 2023 6 P.M. 


C0280 / อชิระ แดงเดช / 15.02 นาที

Cake, The / สุเมธ ภิมา / 2.13 นาที N

Can Be / ภาณุรัตน์ คงไพรศาล, ณัฐธิกา อุยสาห์ / 5.14 นาที

Can I Come in? / ชยพล เอี่ยมโสภณา / 3.10 นาที N

Cancer Days Left / ปรวัฒน์ มงคลลักษณ์ / 13.15 นาที

Capture the Moment / อดิศร กลมเกลียว / 27.44 นาที

Cat, The แมวเอ๋ยแมวเหมียว / ศิลปะ เข็มสม / 6.10 นาที

Charming Bangkok / วิภาดา สิทธิพิทักษ์ / 3.39 นาที

Check Out / มนัสวีย์ สันชุมศรี / 22.30 นาที

Chess สามทีหนีสี่ทีไล่ / ภควัต เอี่ยมรัตนโชค / 29.59 นาที E

Choice or ชุ่ย / ศุภศิลป์ ภาสุรวณิช / 30.50 นาที

City of Childhood Dementia, A / พาขวัญ เส้งศักดิ์ / 30 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 9

เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

SAT 4 NOV 2023 1 P.M. 


Come in Alone / ปวิช การุณวิเชียร / 16.32 นาที

Complex Love ความรักที่ซับซ้อน / นุชจมาศ ฟองแก้ว / 8.02 นาที

Concerner, The / ณัฐภูมินทร์ ปวงประเสริฐ / 28.18 นาที E

Confident / ภัทรมน สุคนธทรัพย์ / 19 นาที E

Content ทางกลับแฟลต / บุศรา สอนเจริญทรัพย์, อนันต์ เกษตรสินสมบัติ / 17.30 นาที

Conversation of Tomorrow / ธารธรรม ฉันทอุไร / 34.27 นาที

Copain (เพื่อน) / ณัฏฐพล เทพวงศ์ / 10.44 นาที

Cremation Ceremony / วิชาติ สมแก้ว / 15.41 นาที E

Cult / ดลยา ประกอบกิจ, อเรียวชา เปรีเนียว / 4.12 นาที N

D / เสฎฐวุฒิ หวังพัฒนกุลชัย / 5.18 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 10

เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

SAT 4 NOV 2023 6 P.M. 


Crusader - Justice by Blood / อัครินทร์ พิบูลย์รัตนชัย / 66.11 นาที

Da Big Booty Boy / จิรายุ สุรทิณฑ์ / 19.33 นาที E

Daily Journal from the Border Journey / ธงชัย ชคัตประสิทธิ์ / 11.44 นาที E

Dans La Lune / กรรัตน์ อมาตยกุล / 16.34 นาที E

Daofon (ดาวฝน) / ศิรา ตองอ่อน / 13.49 นาที

Dastar, The / อริสรา สุวรรณสุทธิ / 25.56 นาที E

Death / กรณ์ดนัย ชินกร / 21.23 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 11

อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

SUN 5 NOV 2023 1 P.M. 


Dear People Who Never Forget / ประสิทธิพร แจ่มฟ้า / 12.21 นาที

Deathing App, The / เยา, นาน่า, ใจ อิศรางกูรฯ / 9 นาที E

Decible / ลลดา ธัญกิตติกูล / 5.32 นาที

Deserved It ลาก่อน พบกันใหม่ / พชรพล เอกลัคนารัตน์ / 10.17 นาที

Dick in the Butt / คามิน พันธะกิจ / 7.15 นาที E

Directed by / ปภัส เอื้อดิลกกูร / 4.36 E

Disorder จิตหลอนซ่อนมรณะ / ธเนศ สุขสบาย / 20.27 นาที

Dissonantia / ฑิวัต คูณผล / 10.50 นาที N

Do You Remember Me / ชนากานต์ ปานยิ้ม / 28.21 นาที

Don’t Touch My Boyfriend / อชิรญา นิโนมิยะ / 4.22 นาที E

Dope / ณัฐญาดา รุ่งโรจนาลักษณ์ / 4.32 นาที

Drawing the Sky / กิตติพัฒน์ กนกนาค / 6.25 นาที

Dreamcore: นี่หรือที่คนต้องการ / ธันวา เมธเมาลี / 2.59 นาที

DreamHouse บ้านในฝัน ฝันถึงบ้าน / บัณฑิต เขื่อนคำ, ณัฐภูมินทร์ ปวงประเสริฐ / 10.36 นาที

Drunken / ธนพงศ์ ศรนรายณ์ / 30.41 นาที

DyRaME / เอกศิษฐ์ สุดใจ / 4.50 นาที N


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 12

อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

SUN 5 NOV 2023 6 P.M. 


End of Paralyze, The / รชต สระทองเทียน / 30.37 นาที E

Entropy of Time / ภาคิน เรื่องสังข์ / 7.20 นาที N

Entwined / ทอฝน อดิศักดิ์เดชา / 2.20 นาที N

Everything Like Before / นรมน วานิชกมลนันทน์ / 30 นาที E

Eye / ธนวัฒน์ แซ่จ๋าว / 2.16 นาที N

F(our) of a Kind / พิชญ์ น้ำสมบูรณ์ / 18.45 นาที

Face to Face / อิงครัต ศรศรีวิชัย / 20.34 นาที N

Fade / ศตพร กุมารจันทร์ / 9.18 นาที

Faith Constuct / ณัฐดนัย จิ๋วสำอางค์, ภาคภูมิ ชำนาญพฤกษา, ณัฐชนน ไชยแสง, วรเมธ เปือยศรี / 19.23 นาที N

Family Portrait, A / ศุภวิญช์ ศรีสำราญ / 23.48 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 13

อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Tue 7 NOV 2023 1 P.M. 


Family Tree / ชีววุฒิ บินกำซัน, นนทภัทร รัชชุศานติ / 37.08 นาที

Far from Anxiety / ธนิศวร์ วสุ ยันตรโกวิท / 24.26 นาที

First Draft / ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ / 16.34 นาที E

Fish in the House / ชมพูนุท สุขสะอาด / 30 นาที

Flame / พิสิษฐ์ เดชาวัฒนะพงศ์ / 13.43 นาที E

Flush Out / ศิรศักดิ์ สุธีระวรพงศ์ / 19.28 นาที E

For the Time Being / ฉัตรมงคล ชูไพบูลย์ / 30 นาที

Fragments / คามิน พันธะกิจ / 9.36 นาที N


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 14

อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Tue 7 NOV 2023 6 P.M. 


Freak Out / นวพล ทองดี / 15 นาที

Freaking Awesome ขอย้ำความเจ๋ง / ชนะเดช เงินอุดม, ณพงศ์ บัวทิม / 28 นาที

Free / เจตดิลก แซ่อึ้ง / 19.44 นาที

Fri(end) / สรสิชา รัตนมณเฑียร / 7.39 นาที

FriendFull / พรรณพัชร สมุมรัตน์, ชนากานต์ โพธิ์ศรี / 30.52 นาที

Friendship / วรรณศา นันกระโทก / 21.12 นาที

Friendshit / ศิริรัตน์ วงศ์ศรีศุภกุล / 12.18 นาที E

Future, The / พงศ์พัฒน์ แก้วมูล / 20.24 นาที

GGore เกรดหลั่งโลหิต / ภัสสร์พล โกสรีกุล / 32.08 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 15

พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Wed 8 NOV 2023 1 P.M. 


Girl with Red Umbrella, The / กชสม เอี่ยมศิริ / 29.59 นาที

Girls / ฐานทัพ เดชกำแหง / 1.49 นาที

Good Detective, The / ธนากร ยังมีสุข / 9.59 นาที

Good Time ถ้าบอกว่ารักจะรักมั้ย / โอม อ่อนน้อม / 17.10 นาที

Goodbye, Goodbye, Dragon Inn / มรรค ก่อเกียรติมานะ / 6.48 นาที N

Goose Chase / พัสกร มีชัย / 9.05 นาที

Gopgap / รพี ชุกลิ่นหอม / 3.58 นาที E

Hackers / ไอ วอนนา แบงคอค, เคโระ ศิรินิมิตรวงศ์ / 10 นาที E

Hantu / พัฒน์นรี พิริยะภักดีกุล / 31.38 นาที

Helpcare: ใกล้บ้าน The 1st Line / ธัชพร ตั้งตระกูล / 51.27 นาที

---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 16

พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Wed 8 NOV 2023 6 P.M. 


Holy Basil, The / พรภวิษย์ สัมฤทธิ์จินตนา / 30 นาที E

Holy Shit / สิรภพ ภูริเริงภูมิ / 4.21 นาที N

Home I Miss You / ภคนันท์ พรเจีย / 3.18 นาที

How Are You Doing, Lately? / ณิชมล ขยันระงับพาล / 4.58 นาที E

How to Be a Goods Kullastri / กมลชัย ผมไผ, พุฒิพงษ์ แก้วเทพ / 9.23 นาที

How to Fix a Broken Heart / อัณณา โพธิชา / 22.58 นาที

How to Forget about My Ex Boyfriend / กิตติรักษ์ คงอาวุธ / 6.22 นาที E

How We Say Goodbye / ธันยชนก อภิสัมโพธิ์กุล / 29.05 นาที E

Hypnomistic / วิชญภาส ธรรมถุติ / 25.26 นาที

I (Never) Wasted My Wishes on Me / วรอร จิตภณพงศ์ / 24.45 นาที E

I See Dead People / ธีรติ มินทร์ปภาภัทร / 7.53 นาที

I See Myself / ภูมิริน นวรัตน์ / 9.21 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 17

พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Thu 9 NOV 2023 1 P.M. 


I Want to Believe / จิตริน วุฒิพันธุ์ / 30 นาที E

I’m Feeling Good / ฉัตรชนก ศศิชานนท์ / 54 นาที

I've Been Watching Myself through Your Eyes Lately / พิชามญชุ์ เอกธรรมสุทธิ์ / 12.06 นาที

In the Box of Reason Why / พาขวัญ สิทธิคำ / 21.15 นาที

In the Mood / รัชชานนท์ สัมพันธ์สกุล / 16.54 นาที

In the Name of Crisis / รวิภาส มีลักษณ์ / 12.56 นาที

Ingratiate, Brooder / ธนทัต คัตตะพันธ์ / 29.59 นาที N


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 18

พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Thu 9 NOV 2023 6 P.M. 


Inside มันอยู่ในห้อง / ธันวา เมธเมาลี / 16.09 นาที

Intangible / นภสร ตัณฑรัตน์ / 10.23 นาที E

International Friendship / กัลยรัตน์ ธีรกฤตยากร / 4.30 นาที E

Intervention / กมลกานต์ สมุทรรัตนกุล / 29.57 นาที

Interview with a Woman: ในหัวใจของผู้หญิง / อิสระ มณีวัต / 44.08 นาที E

Justice Game / ธนิตศักดิ์ เตรียมชัยกิติกุล / 46 นาที

Kampun / อชิตะ โพธิ์งาม / 20.20 นาที

L'essentiel / เปรมวงศ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / 18.07 นาที N


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 19

ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Fri 10 NOV 2023 1 P.M. 


La Sylphide / รัตนพรรณ เนื้อนวล / 6.18 นาที N

La Yesterday Pomeriggio / สุขเดช ครุฑศรีคง / 16.24 นาที

Landless / ทวีโชค ผสม, เฉลิมชัย หนูอนงค์, ภัทรเศรษฐ์ เจริญทองนิธิโชติ / 18.40 นาที N

Last Breath of Sam Yan, The / เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ / 74.59 นาที E

Last Chapter from an Unfinished Book, The / นัทธิ์ เลาหระวี / 19.39 นาที E

Last Divulgence / นงนภัส วีระผล / 12.50 นาที

Last Train to My Memories, The / ณัฐภพ ปัญจะ / 10.27 นาที

Last Version / กนกวรรณ รักนาม / 33.22 นาที E

---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 20

ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Fri 10 NOV 2023 6 P.M. 


Late / วัศพล สุวรรณศักดิ์สิน / 7.56 นาที N

Laughy, Lonely / รวิภาส มีลักษณ์ / 16.04 นาที E

Laundry / หทัยทิพย์ รังคะอุไร / 18.52 นาที E

Laundry Club, The / มนทิยา แซ่อึ้ง / 39.58 นาที

Leave No One Behind / ขวัญลักษณ์ ธีร์ธนพัทธ์ / 27.47 นาที

Left Behind / เอฬิส สกุลทอง / 6.07 นาที

Leiden / พีรพล แก้ววันนา / 11.56 นาที N

Lesson from Reason / จิรชัย จันทร์ศรี / 14.44 นาที

Life / ปาณัสม์ ไทยภักดี / 4.59 นาที

Life of Music / นิพันธ์ จ้าวเจริญพร / 30 นาที

Lilium / จิร อังศุธรรมทัต / 5.54 นาที E

lnwza0072535 – ฝัน / วีรภัทร สากลวารี / 3.59 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 21

เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Sat 11 NOV 2023 1 P.M. 


Long (ลอง) / ศศิวิมล วิสุทธิ์อาชา / 10.37 นาที

Long Day Is Not over, The / จักรพันธ์ ชัยศิริ / 10.48 นาที E

Looking out of the Window / ณภัทร ขุนล่ำ / 5.36 นาที

Loop / ณัฐวุฒิ คำภา / 11.40 นาที

Loose Threads / ชญานิศ สิริไพบูลย์พงศ์, เจสซิก้า จูนเนช่า / 1.41 นาที E

Lost and Found / ณาธาร เอียดเกลี้ยง / 27.25 นาที

Lost Barriers, The / ธนาวัฒน์ พงศ์พิศาลธรรม / 11.54 นาที E

Lost Legato / อชิตะ โพธิ์งาม / 16.44 นาที

Lottohead / กมลวิช ลาวัลย์, ธนดล หมอยา / 5.58 นาที N

Love 2, The : คุณย่าล้วน [Extended Cut] / ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ / 6 นาที

Love Colour / อัญญาภรณ์ ตั้งสกุลอำพร / 21.17 นาที

Love Letter To My Sister, A / นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม / 11.20 นาที

Love Trip ทริปนี้ฉันหลงรัก / มาริสา ศรเสนา / 29.58 นาที

Lucid Dream / นรินรัตน์ อินทะสะมะกุล / 7.11 นาที

Lullaby for a Metal Ant, A / อินทัช สันติไชยกุล / 4.49 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 22

เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Sat 11 NOV 2023 6 P.M. 


Man from 20, The / ศสิพีท / 11.26 นาที E

Marry for Love Not for Violence / กฤษฏิ์สมัชญ์ เอื้อละพันธุ์ / 29.32 นาที E

Maybe, Never ครั้งหนึ่งที่เราเคยรักกัน / อมิตา งามสินจำรัส / 27.03 นาที

Maysa / เจตนิพัทธ์ จริยเลิศบวร / 11.15 นาที

Meandering / จักรพันธ์ ศรีวิชัย / 15 นาที E

Medical Parthenogenesis / โมกข์ เชื้อภักดี / 13.57 นาที E

Memories / CCCL Film Festival / 3.57 นาที N

Memories of Burger / เดือนมีนา หนานเจียง / 32.55 นาที E

Memory / มูนา อัลรุไดนี / 8.08 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 23

อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Sun 12 NOV 2023 1 P.M. 


Memory, The / พิชามญชุ์ เพียรงูเหลือม / 14.06 นาที

Mer. / ทะเลฝัน มหรรฆลาภ / 17.45 นาที E

Message from Nowhere / ตะวันฉาย ชาวนา / 4.51 นาที E

Metanoia / ชนิกานต์ วงค์พุทธคำ / 26.28 นาที E

Midnight Reminiscence / กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์ / 30 นาที E

Minute before Midnight / ณัฐภาส แทน / 10.06 นาที E

Mirage / ณัฐณิชา สิริฤกษ์วิภาส / 5.57 นาที E

Mirage / สหภัทน์ ศุกรสมิต / 16.16 นาที

Misfortune / ณัสณัล วัฒนวีรชัย / 11.07 นาที

Moon Theater / ณัฐนรี ปรีชานันท์ / 28.18 นาที N


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 24

อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Sun 12 NOV 2023 6 P.M. 


More / ศิรสิทธิ์ ศรีวงศ์พนาเวศ / 67.09 นาที

Mother and Me / เศรษฐสิริ ชาญจรัสพงศ์ / 24.28 นาที E

Motherland / แพรวา ชำปฏิ / 16.31 นาที E

Mr. Perfect Swan / อิงฟ้า ปัญจปภาวิน / 12.35 นาที E

My Brother's Account / สายน้ำ ชูวา / 28.03 นาที

My Dearest Diary คือเขา...ในเรื่องเล่าที่ฝันถึง / ปทักษิณา ปะสาวะนัง / 29.58 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 25 

อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Tue 14 NOV 2023 1 P.M. 


Mycelium Memory / เฟอลิเชีย คิง / 29.24 นาที

Naree on a White Horse (Research Video) / ภัคพล วันเนา / 3.40 นาที N 

Nerd / กวินท์ธีร์ มีทอง / 14.12 นาที 

Nesting Is Not Easy / อนันต์ เกษตรสินสมบัติ / 7.23 นาที N

Next Station / กรภัทร์ จีระดิษฐ์ / 14.57 นาที E

Nightmare and A Dream, The / ยอดชาย ครองพื้นพิมาน / 18.12 นาที E

No Devil Lived On / นภนต์ เอนกวัฒนกุล, พิริยะ คำวันดี / 23.38 นาที E

No Name / สิริยากร พัฒนศักดิ์ศิริ / 3.53 นาที E

Not Only Kat Pub But Also Sprach Zarathustra / เพิ่มพูน ใจบุญ / 3.23 นาที

Observer, The / ปวิช การุณวิเชียร / 22.10 นาที N

Oh! Little Sparrow / ไพลิน ราชภักดี / 6.33 นาที N

Okinawa Whale / จารุตน์ วิเศษวงศ์ / 29.17 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 26

อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Tue 14 NOV 2023 6 P.M. 


Once / กฤษฎ์ เหล็มปาน, ณัฐกมล ภัทราดูลย์ / 30.13 นาที

One | หนึ่ง / วัชรพงศ์ รุ่งสว่าง / 11.41 นาที N

One Last Kiss / เกริกชัย เลื่อมมหาชัย / 16.38 นาที

One Last Time / สหรัฐ โกสาทอง / 24.23 นาที

One Man Miracle / กชมน พิมพ์พรม / 15.15 นาที

One Man Standard / ปฏิภาณ รุจิชัยพิมล / 29.08 นาที

One Piece of the Memories / วีรชัย ปาระโชติ / 12.24 นาที

Our / ณัฐภัทร โนรีวงค์ / 7.57 นาที

Our Town เมืองของเรา..ที่ของเธอ / สหรัฐ โกสาทอง / 40.18 นาที

---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 27

พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Wed 15 NOV 2023 1 P.M. 


Pain / บีเจ แดงศิริ เซอร์แสนเทส / 13.24 นาที

Paranois, The / กษิดิ์เดช ทองเหลี่ยม / 6.46 นาที

Part of Twenty Nine, A / สลิลดา สุดแสง / 8.56 นาที

Passed / นพกร รักรุ่ง / 16.50 นาที E

Passio / ยอดชนก โชติธนไพศาล / 25.01 นาที E

Passive Desire / วรดา ประดิษฐ / 24.26 นาที

Pata Tare' / ปาตา ตาเระ, มุสลีมีน อาลีมามะ / 10.50 นาที

Pathologist, The / ธีรพล อำไพ / 4.46 นาที

Perfect / อิงครัต ศรศรีวิชัย / 16.05 นาที N

Phasmophobia โรคกลัวผี / วิสิทธิ์ฐยุทธ วังพลับ / 19.44 นาที

Photo Me by Your Eye / อชิตะ โพธิ์งาม / 9.04 นาที

Pieces of a Woman / จักรภัทร รุ่งแสง / 23.11 นาที E 


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 28

พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Wed 15 NOV 2023 6 P.M. 


Ping Ping and Friend / ขวัญชัย อินพาเพียร / 27.30 นาที E

Plastic Girl / มนัสมนต์ แก้วงามพรรณ์, ดลยา ประกอบกิจ, ณิชมน ลอยสรวงสิน, อเรียวชา เปรีเนียว / 12.19 นาที E

Pls Educate Yourself / กัญจนพร ประทุมธารารัตน์ / 14.06 นาที

Pls My Love / วิญาดา ธรรมนาม / 9.08 นาที

Postman Blue / พิชญะ อุดมศรีโยธิน / 10.11 นาที

Power of Anime, The / พิมพิชญา รุ่งพิสิฐไชย / 31.07 นาที

Powerful Gunner in the Sphere of Chaos, The / เจษฎา เหลืองเกษร / 24.48 นาที

Present, The / สุรักขนิยา สุรักขกะ / 6.40 นาที N

Pretty Men / กษิดิศ แข็งการ / 28.23 นาที N

Project-A (Asphyxia) / เกริกฤทธิ์ คำเก่ง / 22.43 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 29

พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Thu 16 NOV 2023 1 P.M. 


Promise / มธุรดา พูลเขตร์กิจ, รวิสรา ฤกษ์สมบูรณ์ดี / 15.51 นาที

Pseudo (สงครามสีเทา) / ชลสิทธิ์ แร่เพชร / 17.58 นาที

Pursuit of Life and Cigarette, The / ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์ / 10 นาที

R e m i n d e r. (Director's cut) / วรเมธ ภูจอมคา / 2.49 นาที

RE (00.00) / นวินดา กุศลชาติธรรม / 12.52 นาที

Red Line, The / นภัสนันท์ สุขมาดำรง / 13.16 นาที

Redroom / หทัยทิพย์ รังคะอุไร / 18.32 นาที

Release, The / พิชญา วิจักษณ์โยธิน / 20.26 นาที N

Reprisal, The / ณัฏฐวีร์ เลี้ยงจันทร์ / 6.08 นาที

Reminder / อชิตะ อิฐรัตน์, ณัฐฏ์ณริน แข็งแรง / 52.34 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 30  

พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Thu 16 NOV 2023 6 P.M. 


Red Poetry / ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ / 95.43 นาที E

Rings a Bell รักพาตัว / อัยย์มี่ อิสลาม / 26.30 นาที E

RO(WH)OM / ณัฐสุต จันปุย / 6.32 นาที

Road Trip to Somewhere / อชิรญา นิโนมิยะ / 9.39 นาที E

Rob Scream Love - ปล้นสนั่นร้องลั่นว่ารักเธอ / เสธินันท์ จริยวิลาศกุล / 30 นาที E

Rotator / พชร กาญจนพนัง / 5.12 นาที

Running Girl, A / กานต์ธี โพธิดารา / 2.25 นาที N


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 31

ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Fri 17 NOV 2023 1 P.M. 


Room Song / ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์ / 30.32 นาที

Say Something / ปริพัฒน์ ทองดอนสา / 5.19 นาที

Self Portrait / จิดาภา แก้วประเสริฐ / 9.39 นาที

Shaman Triangle Fuze / รชต สระทองเทียน / 9.06 นาที

Short Film about One Man on New Year Eve, A / ตะวัน นฤพงศ์ / 18.47 นาที N

Sign in / มนธีร์ ทองฉิม / 18.54 นาที

Silk / กัลปพฤกษ์ ติยะจามร / 21.39 นาที E

Softly Dangerous / ตะวัน แก่นภักดี / 22.20 นาที

Something at Home / วันวิสา ฤทธิ์ธา / 11.22 นาที

Sore / พสิษฐ์พล เกิดพูล / 3.32 นาที N

Soul Mission ภารกิจจิตวิญญาณ / เนติเสฏฐี ธาตุอินจันทร์ / 30.01 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 32

ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Fri 17 NOV 2023 6 P.M. 


Soul(Mate) [Last Pictures Cut] / อภิสิทธิ์ เกตุศรี (A.K.A ซีเค มาร์ค) / 25.24 นาที E

Standing Ovation / วรัตต์ บุรีภักดี / 1.16 นาที

Steep / คุณานนต์ วัชราพฤกษ์ / 4.34 นาที N

Stigma / เมืองไทย สรุปการ / 16.02 นาที E

Stock of Memories / นววรรณ ศุขโข, ทวีวัฒน์ ทรัพย์ถาวรกุล / 17.12 นาที

Story I Told, The / พัสกร มีชัย / 16.45 นาที 

Stranger / อชิรญา นิโนมิยะ / 19.22 นาที E

String / ณฐมน ฟูนาเอะ / 8.29 นาที N

Stuntman, The คน ดี เดือด / นขสิทธิ์ พะนิรัมย์ / 28.10 นาที

Success? / พันกรัต งามแดน / 17.35 นาที

Suit / ภาษกร ดำเนินผล / 10.20 นาที

Sun Will Always Shine on Memory, The / ปุณยาพร โอฬารเสถียร / 24.30 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 33

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Sat 18 NOV 2023 1 P.M. 


Super Immersive Bizarre Journeys Exploring Dreams / เอ็น. ที. หอมทรัพย์ / 54.32 นาที E

Super Mom / จักรพันธ์ ศรีวิชัย, วรัตต์ บุรีภักดี, ณัฐรดา สมสี, ธนสิน แก้วเกตุ, เรา จะ / 23.09 นาที

Surf Your Soul / วิชชุลดา เย็นจิตร / 21.19 นาที

Swim in the Sky, Fly in the Sea / รุจาภา พรหมวิเศษ / 30.57 นาที E

Swipe / ธีรภัทร จิตรติกรกุล / 11.11 นาที

Take after Take / ณัฐกานต์ นกสวน / 40.49 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 34

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Sat 18 NOV 2023 6 P.M. 


Talisman / กฤษฎ์ ฉายนภาชัย / 4.53 นาที

Tempo / ภัณฑิรา เดชานุวงษ์ / 1.01 นาที N

Terminal / สตรีรัตน์ ดวงเนตร / 12.54 นาที

THAI BAAN The Researchers / ณัฐภัทร ไกรตรวจพล / 35.41 นาที

Thai Style – Study / ปาณิสรา แก้วปริมประ / 4.11 นาที

This Gallery Is Not Only Closed on Mondays. / กฤตติกร ขจรชัยฤทธิ์ / 13.10 นาที

This Is My/her Workpiece / กิรณา จิรธนานันท์ / 12.11 นาที

Throw away ทิ้งหมดไม่สนของใคร / อนวรรษ บุตตะเเสน / 13.19 นาที

Tim Cleb / ธนพัฒน์ ชัยสุขภิรมย์ / 16.33 นาที E

Time Travel with Wet Plate Collodion / ปัญญดา จินดารัตน์ / 10.28 นาที E

To The Sun and Back / ฉันทวัฒน์ ประยูรวรรณ / 26.08 นาที E

To This End / ปิยวัฒน์ ปะสัน / 26.02 นาที

Today Is Yesterday / ศรเพชร วุฒิกรชัยสกุล / 7.33 นาที E


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 35

อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. 

Sun 19 NOV 2023 1 P.M. 


Together / ปริม จิตติพลังศรี / 13.24 นาที

Tomorrow I Fucking with Yesterday Now! / กรภัทร์ จีระดิษฐ์ / 15.17 นาที

Tower 2023, The / ศุภวิชญ์ อินเต็ม / 4 นาที N

Treachery of Life, The / ปภัส เอื้อดิลกกูร / 18.20 นาที E

Two Dogs in Seere5 / พรรณธิดา เกื้อกูล / 12.14 นาที

Ugliest Color on Palette Earth, The / ชัญญา ละอองพันธ์ / 36.43 นาที E

Unchanged Melody / ประมินธร์ เรืองมะเริง / 12.33 นาที

Unconcious Odyssey (an uncompleted edition), The / นงนภัส วีระผล / 16.38 นาที

Unmade Film, An / จักรพันธ์ ศรีวิชัย / 1 นาที N

Untitled Story with Ex-Girlfriend / จิตริน ชั้นประเสริฐ / 9.57 นาที

Us and Them ; and after all, we're only ordinary men / วีรภัทร สากลวารี / 4.21 นาที N

Vallée du crâne rouge / กษิดิศ แข็งการ / 0.45 นาที N

Vinyl's Time Machine / จิรกิตต์ พานทอง / 9.30 นาที

Walk Along(e) / ธนภัทร เหมรา / 6.13 นาที

Wallet / เอกลักษณ์ ผ่าทอง / 3.10 นาที

Way to Escape from Eternity, The / ศิวกร บุญสร้าง / 4.25 นาที

Way To Question Mark? The / ชีววุฒิ / 20.14 นาที


---------------------------------------------------------------------------


MARATHON 36

อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 18.00 น. 

Sun 19 NOV 2023 6 P.M. 


Watch over Me / พันธวัช กาญจนภิญโญ / 30 นาที E

We've Got a Roof / พิชามญชุ์ เอกธรรมสุทธิ์ / 18.51 นาที N

What Mean ลหุโทษ / จิรภัทร ตรีเมฆ / 7.12 นาที

When I Die / ภัสสร์มา คำภิบาล / 18.14 นาที

When Chaos Meet Phobos / ชญวัจน์ ฤทธิธมนวัจน์ / 4.10 นาที N

Whose Life ชีวิตใคร? / ศนันธฉัตร หมวกใหม่, วรากร หนูอุไร / 7 นาที E

Winner on Bad Day / ก้องภพ อำพันสุวรรณ / 19.08 นาที

Without You, I Have Nothing (Because Your Fee Is My Monthly Salary) / ศาสวัต บุญศรี / 13.37 นาที

Work From Home(less) / จิร อังศุธรรมทัต / 4.16 นาที N

Yesterday Is Another Day / กรภัทร์ จีระดิษฐ์ / 19.48 นาที

You&Me Forever (เธอกับฉันตลอดไป) / ปานตะวัน ดุงศรีแก้ว / 29.57 นาที


---------------------------------------------------------------------------
ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด