เชิญร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 14

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมเสนอชื่อหนังไทยในดวงใจของท่าน ในกิจกรรม “ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 14  ประจำปี 2567”  โดยสามารถเสนอภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ท่านละ 1 เรื่อง ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ เพียงเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย สำหรับภาพยนตร์ที่ท่านเสนอจะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกร่วมกับภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จากหลักเกณฑ์การเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าบันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำที่สำคัญของประเทศไทย หรือมีคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ อย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธพลต่อคนและสังคมไทยโดยวงกว้าง อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียม ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งจะประกาศผลในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 4 ตุลาคม 2567 

 

สำหรับผู้ร่วมเสนอรายชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด หอภาพยนตร์จะมีเสื้อยืดเป็นของที่ระลึกกิจกรรม เพื่อขอบคุณที่ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยโดยทางหอภาพยนตร์จะจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567เงื่อนไขการเสนอรายชื่อ

-  เสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทยท่านละ 1 เรื่อง พร้อมเหตุผลประกอบ

-  ภาพยนตร์ที่เสนอรายชื่อต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติไปแล้ว*

-  ต้องเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ 

-  กรุณาระบุที่อยู่ในการจัดส่งเสื้อที่ระลึกให้ชัดเจน ครบถ้วน หากท่านเสนอรายชื่อตามเงื่อนไขตามที่หอภาพยนตร์กำหนด หอภาพยนตร์จะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีจำนวนจำกัด)

-   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


<<คลิกเพื่อเสนอรายชื่อภาพยนตร์>>


หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ 

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ

2. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์

เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์

3. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การนำเสนอภาพยนตร์นั้น ไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่นๆ

4. บูรณภาพ

คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่างๆ

5. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน

เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว หรือภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

6. อิทธิพลต่อคนและสังคม

ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน


*การเสนอรายชื่อภาพยนตร์ต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติแล้ว (เรียงตามตัวอักษร) ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 

(แนะนำกดค้นหา Ctrl+f เพื่อตรวจสอบรายชื่อกับภาพยนตร์ที่ท่านเสนอ)


! อัศเจรีย์ (2519)

14 ตุลาสงครามประชาชน (2544)

15 ค่ำ เดือน 11 (2545)

2499 อันธพาลครองเมือง (2540)

BANGKOK METROPOLITAN BUSES AND TRUCKS [2501]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (2468)

FINAL SCORE 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ (2550)

Goal Club เกมล้มโต๊ะ (2544)

MISS UNIVERSE BEAUTY PAGEANT (2508)

MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY (2556)

October Sonata รักที่รอคอย (2552)

[SIAMESE SOCIETY] [2463]

SOUND PATCH WORK (2473)

Thailand (2501)

VISIT OF SIAMESE BOY SCOUT TO JAPAN (2472)

VISIT OF THE PRINCE OF SIAM (1901) หรือ การมาเยือนของมกุฎราชกุมารแห่งสยาม (2444)

-

กรุงเทพเมืองหลวงของเรา [2500] 

กล่อง (2541)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (2534)

กองพันจงอางศึก [2510] 

กะเทยเป็นเหตุ (2497)

ก้านกล้วย (2549) 

การชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกระหว่าง โผน กิ่งเพชร-ปาสคาล เปเรส พ.ศ. 2503

เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพ (2503)

[การประกวดการจัดบ้านและบริเวณ] (2497)

[การเดินขบวนของประชาชน นักเรียน กรณีเขาพระวิหารในจังหวัดนราธิวาส] (2505)

การเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นของคณะทูตไทยในการไปเจรจาตกลงการเรียกร้อง

ดินแดนคืนจากรัฐบาล อินโดจีน ของฝรั่งเศส ถึงกรุงเทพพระมหานคร (2484)

การเดินทางอันแสนไกล (2512)

การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า (2518)

[การถ่ายภาพยนตร์เสียงในฟิล์มครั้งแรกในสยาม] (2472)

การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำทางทหารจนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ [2506]

การรับเรือตอร์ปิโด (2478)  

[การเสด็จเลียบเมืองเหนือ ROYAL TOUR IN NORTHERN SIAM] (ส่วนที่ไม่ได้ใช้) (2470)

การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย (2488) 

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (2538)

กิจการในกระทรวงพาณิชย์ แล คมนาคม THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND COMMUNICATIONS [2470 - 2472]

เกรซแลนด์ (2549)

แก้ว (2523)

กตัญญูปกาสิต (2501)

โกนจุก [2510]

-

เขาชื่อกานต์ (2516) 

[แข่งขันกอล์ฟ 2474] (2474)

ขนมเปี๊ยะของอากง (2496)

ข้างหลังภาพ (2528)

ข้าวกำมือเดียว (2483)

-

คนกลางแดด (2522)

คนจร ฯลฯ (2542) 

คนทรงเจ้า (2532)

คนภูเขา (2522) 

คนเลี้ยงช้าง (2533)

ครูบ้านนอก (2521) 

คล้องช้าง (2481)

[คำปราศรัยในวันครบรอบปีที่ 2 แห่งการปฏิวัติ 20 ตุลาคม 2503] (ไม่สมบูรณ์) (2503)

คำสั่งคำสาป (ฉบับฟิล์ม 16 มม. [2494], ฉบับฟิล์ม 35 มม. (2497))

-

โฆษณาขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม ชุดหนูหล่อพ่อเขาพาไปดูหมี (2505) 

โฆษณาพระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ  [2500]

โฆษณาเพียว [2506 - 2508]

-

[งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง] (2453)

งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบ วังสวนกุหลาบ (2484)

งานศพนายอ๋องซิมผ่าย ถาวรว่องวงศ์ (2512)

[งานอภิเษกพระสังฆราชมีแชล มงคล (อ่อน) ประคองจิต] (2496)

เงาะป่า (2523)

เงิน เงิน เงิน (2508) 

-

[จอมพลสฤษดิ์ไปอเมริกา] (2501)

จาริกานุสรณ์ (2514)

[จำเริญ-จิมมี่] (2497)

-

ฉลาดเกมส์โกง (2560)

ฉลุย (2531)

-

ชมสยาม SEE SIAM (ไม่สมบูรณ์) (2473)

ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (2547)

ชั่วฟ้าดินสลาย (2498)

ช้าง CHANG: A DRAMA OF THE WILDERNESS (2470) 

ช่างมัน..ฉันไม่แคร์ (2529)

ชีวิตก่อน 2475 (2473)

ชุมแพ (2519)

ชู้ (2515)

โชคสองชั้น (ส่วนที่ไม่ได้ใช้) (2470)

-

ด้วยเกล้า (2530)

ดอกฟ้าในมือมาร (2543)

ดรรชนีนาง [2496]

ดาไลลามะในสวนโมกข์ (2515)

เด็กกับหมี The Children and the Bear (2502)

[เด็กซนสมัย ร.7] [2470 - 2475]

-

ตลาดพรหมจารีย์ (2516)

[ตัดหัวต่อหัว] [2470-2473]

-

ทรายมาเป็นแก้ว [2493 – 2494] 

ทวิภพ (2547)

[ทหารไทยไปเกาหลี]  [2494 - 2495]

ทอง (2516)

ทองปาน (2520)

ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (2520)

ทะโมนไพร (2502)

ทะเลรัก (2496)

ทิ้งระเบิดกรุงเทพในสงครามโลก ครั้งที่ 2 (2487) 

เทวดาเดินดิน (2519)

เทพธิดา บาร์ 21 (2521)

เทพธิดาโรงแรม (2517)

โทน (2513)

ไทยไดมารู (2507)

-

นางนาก (2542)

นางสาวโพระดก (2508)

น้ำท่วมกรุงเทพ 2485 (2485)

น้ำพุ (2527) 

[นิรโทษกรรม จำเลยคดี 6 ตุลา] [2521]

นิ้วเพชร (2501)

นิสิตพัฒนา (ไม่สมบูรณ์) (2505)

[โนราขุนอุปถัมภ์นรากร] (2516) 

-

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (2505) 

บันทึกเหตุการณ์ 6 ตุลา (2519)

บางระจัน (2543)

บ้านทรายทอง (2523) 

บ้านผีปอบ 2 (2533)

บุญชูผู้น่ารัก (2531) 

[เบื้องหลังหนังไทย เหนือเกล้า] (2510)

-

ปักธงไชย (2500)

ประชาชนนอก (2524)

ประมวลภาพเหตุการณ์สูญเสียพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ มิตร ชัยบัญชา (2513)

ปัตตานีในอดีต [2479]

ปิดทองหลังพระ (เศษที่เหลืออยู่) (2482)

ปุกปุย (2533) 

-

ผีตองเหลือง (2505)

ผีเสื้อและดอกไม้ (2528)

ผู้ชนะสิบทิศ [2509 - 2510] 

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (2528)

แผลเก่า (2520)

ไผ่แดง (2522)

-

ฝัน บ้า คาราโอเกะ (2540)

-

พยาธิตัวจี๊ด GNATHOSTOMA SPINIGERUM AND GNATHOSTOMIASIS IN THAILAND : 2510 (2510)

พระเจ้ากรุงสยามเสด็จฯ ถึงกรุงเบิร์น (2440)

พระเจ้าช้างเผือก (2484)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช  [2499]

พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเสดจฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 (2469)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. 2481 (2481) 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2503 (2503)

พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครและพระราชวงศ์จักรีอันประดิษฐานมาครบ 150 ปี (2475)

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2469 (2469)

[พระราชพิธีโล้ชิงช้า] (2474) 

[พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดชแข่งรถ ณ ถนนราชดำเนิน] (2480)

พรายตะเคียน (2483)

พัฒนากร (2506)

พันท้ายนรสิงห์  (2493)

พิธีเปิดป้าย พรรคเสรีมนังคศิลา 2 กุมภาพันธ์ 2499 (2499)

พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนผู้เสียชีวิต ณ บริเวณท้องสนามหลวง 13 - 15 ตุลาคม 2517 (2517) 

พี่ชาย (2494)

[พิธีลงนามและคำประกาศในแถลงการณ์ร่วมการก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้] (2510)

พี่มากพระโขนง (2556)

เพชรตัดเพชร (2509) 

เพลงของข้าว (2558)

เพลงรักเพื่อเธอ (2521)

เพลงสุดท้าย (2528)

เพลงเหย่อย (2507)

เพื่อน-แพง (2526)

เพื่อนรัก (2520) 

แพรดำ (2504)

-

ฟ้าทะลายโจร (2543) 

ฟ้าเมืองไทย ฉลองขึ้นปีที่ 8 พุธ 7 เมษา 19 (2519)

แฟนฉัน (2546)

ไฟเย็น (2508)

-

[ภาพยนตร์โฆษณาสี่คิงส์] (2502)

[ภาพยนตร์บริการข่าวสารไทย] (2497)

[ภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่ 1] [2461]

-

[ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เยือนจีน] (2518)

มนต์รักทรานซิสเตอร์ (2544)

มนต์รักแม่น้ำมูล (2520)

มนต์รักลูกทุ่ง (2513)

มรดกพระจอมเกล้า (2497)

มวยไทย (2506)

มหา’ลัยเหมืองแร่ (2548)  

มันมากับความมืด (2514)

มิตรเก่าผู้กลับมา (2512)

มือโจร (2504) 

มือปืน (2526)

เมียหลวง (2521) 

เมืองในหมอก (2521) 

แม่นาคพระโขนง (2502) 

แมลงรักในสวนหลังบ้าน (2560)

ไม้สัก [2505]

-

ยิงเป้านักโทษค้ายาเสพติด (2510)

ยุทธนา-ศิริพร YUTHANA UND SIRIPON MONCH AUF ZEIT [2506]

-

[ร. 5 เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม] (2440)

[รวมไทย] (2484) 

รักริษยา (ไม่สมบูรณ์) (2500)

รักแห่งสยาม (2550)

รัฐประหาร 2490 (2490) 

รั้วใหม่ทางทะเล เรือดำน้ำ แห่งราชนาวีสยาม กิจวัตรของทหารเรือดำน้ำไทยในญี่ปุ่น [พิธีปล่อยเรืออันรุ่งเรืองสดใส] [2479 - 2480]

รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า (2523) 

เรื่องตลก 69 (2542)

เรือนแพ (2504) 

โรงแรมนรก (2500)

-

ลุงบุญมีระลึกชาติ (2553)

ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด (2536)

ลูกอีสาน (2525)

เลือดชาวนา (เศษที่เหลืออยู่) (2479)

เลือดสุพรรณ (2522)

-

วังพิกุล (2557)

วันมหาวิปโยค (2516)

วัยตกกระ (2521)

วัยระเริง (2527)

วัยอลวน (2519) 

วิมานดารา (2517)

เวลาในขวดแก้ว (2534)

-

ศึกบางระจัน (2509) 

เศรษฐีอนาถา (2499)

-

สตรีเหล็ก (2543)

สวรรค์บ้านนา (2552) 

สวรรค์มืด (2501) 

ส.อ.ว.ห้อง 2 รุ่น 44 (2433)

สะพานรักสารสิน (2530)

สัตว์ประหลาด ! (2547)

สันติ-วีณา (2497)

[สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่กลับออกจากป่า] [2528]

สาย สีมา นักสู้สามัญชน (2524)

สายเลือดเดียวกัน [2509 - 2511]

สำเพ็ง (2525)

สุดสาคร (2522)

สุดเสน่หา (2546)

สุริโยไท (2544)

สุรีรัตน์ล่องหน (2504)

[โสกันต์พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต] (2471)

เสด็จทอดพระเนตรมอญรำผี ปากลัด 1 มีนาคม พ.ศ. 2473 (2473) 

เสด็จประพาสภาคใต้ (2502)

เสด็จอินโดจีน พ.ศ. 2473 (2473)

เสน่ห์บางกอก (2509) 

-

หนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่ [2500] 

หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์ (2517)

หมานคร (2547)

หลวงตา (2523)

หลุมศพที่ลือไซต์ (2505) 

[หาบข้าว นวดข้าว สีข้าว แต่งงานภาคใต้] [2511 - 2512]

หัวใจทรนง The Adventure of Iron Pussy (2546)

ห้วงรักเหวลึก (2498)

เหตุมหัศจรรย์ (2498) 

แห่รัฐธรรมนูญ (2476)

แหวนทองเหลือง (2516)

แหวนวิเศษ (2472)  

โหมโรง (2547) 

-

องค์บาก (2546)

อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป (2535)

อนุทินวีรชน 14 ตุลา (2517)

อาปัติ (2558)

[อาจารย์ศิลป์ พีระศรี] [2494]

อินทรีทอง (2513) 

อีแตน (2511)

ไอ้ทุย (2514)


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด