พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการแล้วที่หอภาพยนตร์ ไม่เสียค่าเข้าชม

จัดแสดง 3 หัวเรื่อง คือ นิทรรศการหนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย หอเกียรติยศ และนิทรรศการขบวนการผลิตภาพยนตร์ .

🕙 เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ

🎬 วันอังคาร-ศุกร์ 4 รอบ คือ 11.00 น., 14.00 น., 15.00 น., 16.00 น.

🎬 วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 6 รอบ คือ 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. และ 16.00 น. .

แผนที่การเดินทาง https://goo.gl/maps/zdVexKg5sPf8GU78A

✋ หยุดวันจันทร์ 

ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยงดถ่ายรูปและวีดิโอ
นิทรรศการเปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

เมืองมายา

นิทรรศการลานไปดวงจันทร์

นิทรรศการภาพค้างติดตา: Persistence of vision

นิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว