100 ปี สักกะ จารุจินดา

image

โปรแกรมภาพยนตร์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีของ สักกะ จารุจินดา คนทำหนังที่มีบทบาทในฐานะ “คลื่นลูกใหม่” ของวงการหนังไทยในช่วงกลางทศวรรษ 2510 โดยคัดสรรทั้งผลงานที่เป็นหมุดหมายสำคัญและตัวอย่างภาพยนตร์ที่ทำให้เห็นถึงความสามารถในการกำกับภาพยนตร์หลากหลายแนวทางมาจัดฉาย ควบคู่ไปกับกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 100 ปี สักกะ จารุจินดา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 รัพยากรในประเทศ ความหลากหลายในแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม จัดฉายวันละหนึ่งโปรแกรม เริ่มวันเสาร์นี้! ที่หอภาพยนตร์ ไม่เสียค่าใช้ในการเข้าชม


Fiction/Nonfiction

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME