อัครา อมาตยกุล

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 อัครา อมาตยกุล ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 105 ณ ลานดารา