ทูน หิรัญทรัพย์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ทูน หิรัญทรัพย์ ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 106 ณ ลานดาราไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา ทูน หิรัญทรัพย์-มนัสชนก ส่งศรีสุช ได้ที่ <<คลิก>>